Új egyetemi folyóirat a Scopus-ban

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Növénytani Tanszékének folyóiratát, a Kitaibeliát is indexeli a jövőben a világ egyik vezető tudományos publikációs adatbázisa, a Scopus. Az egyetem két éve hozott létre programot az intézményi folyóiratok támogatására.

A Debreceni Egyetem 2019-ben indította folyóirat-támogatási programját, hogy az intézmény falain belül működő tudományos lapok publikációi a tudományos élet szélesebb rétegei számára is láthatóak, elérhetőek legyenek.

- A Debreceni Egyetem hazánk egyik legjelentősebb egyeteme, amely az agrártól az orvosképzésen át a műszaki és természettudományokig számos területen meghatározó szerepet játszik. Tudományos eredményeink kommunikációjában létfontosságú, hogy minél magasabb színvonalú, rangosabb lapokban jelenjenek meg a publikációk, ezért döntött úgy a Debreceni Egyetem vezetése, hogy külön programot indít az egyetemi folyóiratok támogatására – tájékoztatta a hirek.unideb.hu-t Pintér Ákos rektorhelyettes.

A publikációknak a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban is meghatározó szerepük van, a nagy rangsorkészítő szervezetek ugyanis elsősorban az olyan nemzetközi publikációs adatbázisokat veszik alapul elemzéseikhez, mint a Scopus és a Web of Science.

- Az egyetem nemzetközi megítéléséhez nagymértékben hozzájárul, hogy oktatóinak és kutatóink milyen lapokban publikálnak, és hogy azok a folyóiratok eljutnak-e a tudományos élet meghatározó szereplőihez. Éppen ennek elősegítése miatt vesz részt a Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ (NOKK) a DE folyóirat-támogatási programjában. Reményeink szerint egyre több lapunk lesz nemzetközileg indexált – bizakodott Jenei Attila, a NOKK igazgatója.

A NOKK mellett a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára (DEENK) is közreműködik a programban. A DEENK a kritériumrendszer összeállításával, a módszertani háttérrel és a folyóirat-keretrendszer szolgáltatásával segíti a tudományos folyóiratok szerkesztőségeit.

- Egy folyóiratnak 5 formai és 14 minőségi és mennyiségi kritériumot kell teljesítenie, melyek több részszempontot is rejtenek. Fontos megjegyeznünk, hogy nem elég bekerülni a Scopusba, ezt a helyet meg is kell őrizni. A Scopus évente felülvizsgálja a folyóiratokat, különösen azokat, amelyek az előző évekhez képest rosszabbul teljesítenek a Scopus mérései alapján, vagy a „Radar” nevű programjuk kiugró változást tapasztal az előző évek teljesítményével szemben, illetve ha panasz ér egy Scopusban indexelt folyóiratot. Mindez azt jelenti, hogy kulcsfontosságú a szerkesztőségek folyamatos háttérmunkája már az indexelést megelőző években és azt követően is – fejtette ki Bátfai Mária Erika, a DEENK Debreceni Egyetemi Kiadó osztályvezetője.

A most bekerült Kitaibelia botanikai-természetvédelmi folyóirat lektorált közleményeket (adatközlő-, elméleti-, módszertani-, kritikai- vagy áttekintő jellegű cikkeket) publikál. A lap fő célja a Pannon Ökorégió (Kárpát-medence) területéről származó florisztikai-, rendszertani-, nevezéktani-, növényföldrajzi-, növényökológiai-, természetvédelmi-botanikai- és tudománytörténeti témájú közlemények bemutatása. Az 1996-ban alapított folyóirat címe Kitaibel Pálnak (1757–1816), a legkiválóbb és legsokoldalúbb magyar botanikusnak állít emléket. A lapot a Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszéke adja ki, évente két alkalommal. A lap magyar és angol nyelven közöl cikkeket, az összefoglalók, az ábrák és táblázatok feliratai megjelennek magyarul és angolul.

- Nagy öröm és hatalmas lehetőség, hogy immár nemzetközileg referált lett a lapunk, hiszen a mai világban – amikor mindent mérnek – komoly jelentősége van ennek a minősítésnek. Ez az indexálás növeli a cikkeink láthatóságát, a rákereshetőséget, illetve egy minőségbiztosítást is jelent, hiszen a kéziratot beküldők is tudják, hogy mire számíthatnak, milyen elvek mentén bíráljuk el az anyagokat, és, hogy a megjelenés után nemzetközi szinten is elérhető lesz a publikációjuk. Reményeink szerint ezután több kéziratot kapunk, így még magasabb színvonalú lapot adhatunk ki – fogalmazott Molnár V. Attila, a Kitaibelia főszerkesztője. A DE TTK Növénytani Tanszék egyetemi tanára hozzátette: nagy segítséget jelentett az egyetemi program, hiszen a támogatás révén tudták pótolni a korábban lapeladásokból származó bevételt a most már green open access besorolású folyóiratnál.

Az új lappal együtt immár a Scopus a DE három folyóiratát figyeli: a Kitaibelia mellett a matematikai Publicationes Mathematicae folyóiratot 1997-től, míg a mérnöki és alkalmazott tudományok területén működő International Review of Applied Sciences and Engineering (IRASE) lapot 2017-től.

Sajtóiroda - TPL