Járműmérnök workshop a MK-n

Hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal rendezett workshopot hallgatók, oktatók és a kar ipari partnereinek részvételével szerdán a Debreceni Egyetem (DE) Műszaki Kar Légi- és közúti járművek Tanszéke az Ótemető utcai campuson.

A rendezvényt a kar és a tanszék azzal a céllal hívta életre, hogy a képzés távlati fejlesztési terveinek, a tudományos ismeretek, valamint a vállalatok tevékenységének bemutatásával felkeltsék a járműmérnök hallgatók érdeklődését a szakma iránt, egyben karrierutat, karrierlehetőséget vázolva számukra.

– Fontos, hogy hallgatóink ne kizárólag a tanítási órákon, előadásokon megismerhető elméleti anyagokkal, hanem leendő szakmájukhoz kötődő konkrét megoldásokkal is találkozzanak, ezért a rendezvényen amellett, hogy a tanszék oktatói bemutatják tantárgyaikat, az ipar képviseletében meghívott vendégek a gyártás, termelés, valamint a fejlesztés terén elért eredményeket, és kihívásokat is ismertetik a leendő járműmérnökökkel – fogalmazott megnyitójában Husi Géza, a Műszaki Kar (MK) dékánja, a Légi- és közúti járművek Tanszék vezetője.

A zsúfolásig megtelt előadóterem közönsége Husi Géza előadásában ismerhette meg a tanszék távlati elképzeléseit, köztük a Vezér utcai egyetemi Ipari parkba tervezett, az oktatást – többek között - robotlaboratóriummal, szaktantermekkel, szerelőműhelyekkel, előadótermekkel segítő leendő Járműipari Oktatási Központ terveit, amely a MK égisze alatt működő DEAC motorsport szakosztálynak is helyet biztosít majd.

– Bár a beruházás még kezdeti szakaszában van, több cég már jelezte, hogy segítséget szeretne nyújtani a laborok berendezéséhez és az eszközpark kialakításához – tette hozzá a dékán.

Mindezzel párhuzamosan folytatódik az Ótemető utcai campus fejlesztése, bővítése is, így várhatóan 4-5 éven belül saját oktatói és tantermek állnak majd az alig másfél éve alakult Légi- és közúti járművek Tanszék tanárai és hallgatói rendelkezésére.

A járműmérnök alapszakon a képzés 2020. szeptemberében 36 hallgatóval indult, egy év múlva pedig már 48 jelentkezőt tudott felvenni a kar.

– A régióban működő ipari vállalatok és azok beszállítói nagylétszámú mérnökgárda munkáját igénylik, amelynek folyamatos utánpótlását a Debreceni Egyetem Műszaki Kara biztosítja – mondta a járműmérnök alapszakot ismertető előadásában Ailer Piroska.

A DE műszaki innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettese, a Légi- és közúti járművek Tanszék oktatója kifejtette: a járműipari paletta különlegességét az adja, hogy ez a terület minden ember érint, földön, vizen, levegőben egyaránt. Ezzel utalt arra, hogy a járműmérnökök egyaránt foglalkoznak a gépjárművekkel, repülőkkel, vasúti közlekedéssel, vagy akár az építő- és anyagmozgató gépekkel, míg a közlekedési mérnökök munkája felölei a közúti-, a légi, a vasúti- és a vízi közlekedés mellett a logisztika területét is, utóbbi jogi és gazdasági folyamatait is magában foglalva.

A workshop a Robert Bosch Group és az Inter Traction Electrics Kft. tevékenységét ismertető prezentációkkal folytatódott, majd a tanszék oktatóinak tevékenységét bemutató előadásokkal zárult a Műszaki Kar Ótemető utcai campusán.

Sajtóiroda – BZs