A Debreceni Egyetemet 2021. augusztus elsejétől fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának tagjai is részt vettek a 2020/2021-es tanév utolsó szenátusi ülésén. A testület a modellváltáshoz szükséges módosításokról döntött és elfogadták az egyetem új SZMSZ-ét is.

- Egy olyan lehetőséget kaptak a magyar egyetemek, amely példátlan az elmúlt 40 évben. Létrejött a valódi autonómia, hiszen mindannyian tudjuk, hogy eddig az egyetemek sorsa az aktuális oktatási politikától és a költségvetéstől függött. Mostantól ezek a körülmények nem lesznek hatással az intézményre, mivel a kormánnyal kötendő – az intézményi sajátosságokhoz igazított – közép- és hosszútávú megállapodás garantálja az egyetem működési és fejlesztési forrásait – fogalmazott a Szenátusnak mondott köszöntőjében Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke.

- A Debreceni Egyetem sikerre van ítélve. Olyan sokszínű és olyan mélységű tudás van a Debreceni Egyetem polgáraiban, amit érdemes azon az úton elindítani, amely nem csak Magyarország, hanem Közép-Kelet-Európa legjobb egyetemévé teszi. Ha nem ilyen célokat tűzünk ki, akkor előbb-utóbb elsorvadunk. Ez egy nagy család, együtt kell gondolkodnunk, együtt kell a jövőnket megteremteni, és ezeket a célokat megvalósítani. Félre kell tenni az egyéni érdeket, az egyéni sérelmeket a közösség érdekében. Amikor a közösség dönt, azért, hogy további 500 évig fennmaradjon és kiválóan működjön a Debreceni Egyetem, akkor azt mindenkinek el kell fogadnia – jelentette ki a kuratórium elnöke.

Kossa György kiemelte: az egyetemnek nem az az érdeke, hogy politizáljon, politikai érdekek mentén működjön, az az érdeke, hogy az itt tanuló közösségnek, az egyetemi polgárságnak biztosítsa azokat a feltételrendszereket, amellyel diplomájuk értéke növekszik.

- Hiszünk abban, hogy a közösségben van a bölcsesség, hiszünk abban, hogy sokszínű a tudomány, hogy szabadságfoka van. Senki nem akarja korlátozni a tudományt. Magyarország legnagyobb értéke a tudomány és a képzés, nekünk nincsenek nyersanyagaink, de van szellemi tőkénk – hangsúlyozta.

A kuratórium elnöke kitért az anyagi gazdálkodás, a humánerőforrás és a tudományszervezés feladataira is, amelynek átláthatónak, tisztességesnek, szabályosnak kell lenni. Kossa György szerint kulcsfontosságú a teljesítmény mérése, amit nem csak a hallgatóknál, de az egyetemi oktatóknál, kutatóknál és dolgozóknál is meg kell valósítani, s ennek hatással kell lenni a bérezésre is.

- Nagyon fontosnak tartom, hogy az összefonódásokat és összeférhetetlenségeket tárjuk fel, mert megmérgezi a mindennapi kapcsolatokat, ezért is fontos, hogy a politikát kizárjuk az egyetem falai közül – jelentette ki Kossa György, hozzáfűzve, hogy a kuratórium mindig ki fog állni az egyetemért, ki fogja mondani a véleményét, ha támadás éri az egyetemet.

- Önök fogják meghatározni a Debreceni Egyetem következő 500 évét. Most tesszük le ennek az alapjait, hogy ismét önálló az egyetem – zárta szavait a kuratórium elnöke.

Szilvássy Zoltán rektor beszámolójában bizakodását fejezte ki a kuratórium programja kapcsán, valamint bemutatta a kuratórium felügyelőbizottságának tagjait, illetve elnökét, Dékán Tamásné Orbán Ildikót, a DE GKT Számviteli Tanszék tanszékvezetőjét.

Az egyetemi vezető beszámolt az oltóanyaggyár előkészítésének folyamatairól, kiemelve, hogy nagyon előrehaladott tárgyalások folynak az új koronavírus delta variánsa ellen bevethető specifikus alegységvakcináról.

Bács Zoltán kancellár beszámolójában kiemelte, hogy az előzetes menetrendnek megfelelően folyik a modellváltás előkészítése, az egyetem részéről minden folyamat elkészült a megfelelő határidőre. Az egyetemi vezető hozzátette, hogy az elsődleges felvételi adatok alapján – az egyetem egészségügyi képzéseinek köszönhetően – szépen javult a DE Szolnok Campus teljesítménye, ami további lökést adhat a térség fejlesztéséhez.

Szilvássy Zoltán rektortól vette át megbízólevelét Harsányi Endre agrárinnovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettes, aki július 1-jétől főigazgatóként irányítja az Agrár Kutatóintézeteket és Tangazdaságot.

A modellváltás miatt a Debreceni Egyetem számos szabályzatának módosításáról szavazott a Szenátus július 22-ei ülésén. A legjelentősebb változást a Debreceni Egyetem új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása eredményezi. Az új szabályzat kapcsán Szilvássy Zoltán rektor kifejtette, hogy a fő változás, hogy az egyetem augusztus 1-jétől nem állami intézmény, hanem államilag elismert közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézmény.

- Az egyetem fenntartója a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány, megszűnik a közalkalmazotti jogviszony, helyette munkaviszonyban állnak majd az egyetemi alkalmazottak, akikre nézve a munka törvénykönyve lesz az irányadó. A Szenátus a fenntartói elfogadást megelőzően véleményez az alábbi fontos kérdésekben: költségvetés, beszámoló elfogadása, vagyongazdálkodási terv elfogadása, SZMSZ elfogadása és módosítása. Itt hasonló a helyzet, mint az eddigi fenntartó esetében: a Szenátus megteszi a maga javaslatát, és a fenntartó ezzel vagy egyetért, vagy nem. Új funkcionális szervezeti egységként létrejön a Compliance Önálló Osztály, amelynek célja annak megelőzése, hogy az egyetem bármilyen büntetést, szankciót, jelentős pénzügyi veszteséget, vagy jó hírnév elvesztését szenvedje el amiatt, hogy nem tartott be valamely jogszabályt, előírást, szabályt, a fenntartó vagy az egyetem bármely szerve által előírt rendelkezést, etikai vagy magatartási normát. Emellett létrejön a Biztonsági Igazgatóság, amely a már eddig létező különböző biztonsági egységeket vonja össze – sorolta Szilvássy Zoltán.

A testület elfogadta az egyetem új Gazdálkodási Szabályzatát, mely kapcsán Bács Zoltán kancellár felhívta a Szenátus figyelmét, hogy az új szabályzat változtat az egyetem gazdálkodásához kapcsolódó adminisztratív kötelezettségeken új lehetőségeket megnyitva az oktatók és kutatók előtt.

Bács Zoltán bejelentette, hogy a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének taglétszáma meghaladta a kollektív szerződés megkötéséhez szükséges arányt, valamint azt, hogy 3 szakszervezet (FDSZ, DOTESZ, AOKDSZ) hivatalosan is szövetségre lépett, így hamarosan megkezdődhetnek az egyeztetések az új kollektív szerződésről.

A szabályzatmódosítások mellett számos együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyását támogatta a Szenátus július 22-ei ülésén. A megállapodások többsége üzbegisztáni felsőoktatási intézményekhez kapcsolódik, melyekre az üzbegisztáni oktatási minisztériummal kötött egészségipari oktatási-kutatási-fejlesztési együttműködést célzó keretmegállapodás nyújtott lehetőséget.

Sajtóiroda - TPL