Elsők között a népegészségügyért

A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kara csatlakozott az Európai Népegészségügyi Társasághoz (EUPHA). A nemzetközi szervezet célja, hogy tagjai együttműködése révén javítsa az európai polgárok egészségi állapotát és csökkentse az egyenlőtlenségeket ezen a területen.

Az EUPHA nemzetközi, multidiszciplináris, tudományos ernyőszervezet, amely 86 népegészségügyi társaságot, szervezetet és intézményt tömörít. Küldetésük az európai lakosok egészségi állapotát javító rendszerszintű megoldások azonosítása, valamint az európai államok és régiók, a népegészségüggyel foglalkozó nemzeti, valamint nemzetközi szervezetek és szakértők erőfeszítéseinek támogatása a népegészségügyi beavatkozások hatékonyságának növelése érdekében. A szervezet feladatának tekinti továbbá a tudás- és kapacitásfejlesztést a népegészségügy területén, illetve a politikai és egészségpolitikai döntéshozatal tudományos bizonyítékokra alapozott támogatását.

Zsuga Judit, a Népegészségügyi Kar dékánja elmondta, hogy a csatlakozás a Debreceni Egyetem számára több előnnyel jár, mint például közreműködés a népegészségügyi kutatási pályázatokon és a szakmai konferenciákon való részvétel, valamint olyan hálózatosodási kezdeményezések, együttműködési lehetőségek nyílhatnak meg az intézmény előtt, melyek révén a Debreceni Egyetem uniós platformra léphet ki ezen a területen is.

– A Debreceni Egyetem lett az első hazai felsőoktatási intézmény, amelyik tagja az EUPHA-nak. A csatlakozás szimbolikusan is kifejezi azt, hogy az intézmény elkötelezett a népegészségügy iránt. Hangsúlyos továbbá, hogy egyetemünknek van egy olyan kara, amelyik összefogja, katalizálja a karokon átívelő népegészségügyi fókuszú kezdeményezéseket. A társkarokkal együttműködve a csatlakozásnak köszönhetően olyan multi- és interdiszciplináris folyamatok valósulhatnak meg, amelyek társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt hatással vannak az emberek életére, egészségére. Különösen fontos ez a népegészségügy területén jelentkező kihívásokra való tekintettel, mint amilyen a járványügy, a krónikus betegségek és az ezek hátterében álló egészségmagatartási tényezők kezelése, valamint a lelki egészség védelme. Egyetemi szinten széleskörű kapcsolódást szeretnénk megvalósítani, melynek a Népegészségügyi Kar lehet a motorja – hangsúlyozta a dékán.

Az intézményi szintű tagság előfeltételeként egy csatlakozást kérvényező levelet kellett benyújtania a karnak, amit a Társaság Végrehajtó Tanácsának tagjai bíráltak el. A támogató javaslatot követően történt meg a csatlakozás. A Népegészségügyi Kar dékánja hozzátette: a csatlakozás révén a Debreceni Egyetem valamennyi polgára élhet majd a társaság által nyújtotta lehetőségekkel.

Sajtóiroda - BZ