Ideiglenes Tanulmányi és Vizsgaszabályzatról, a Lomonoszov Egyetemmel kötött megállapodásról, és a könyvtáros szakok karok közötti áthelyezéséről is döntött a Debreceni Egyetem Szenátusa április 29-ei ülésén. A veszélyhelyzet kihirdetése óta másodjára ülésezett elektronikus formában a testület.

A Szenátus szerdai ülésén a Tanárképzési Központ főigazgatói, valamint a Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája intézményvezető-helyettes beosztásra érkezett pályázatokat rangsorolta, illetve megszavazta a Debreceni Egyetem Tanárképzéséért-Díj odaítélését Pankotai László, a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája tanára részére.

A testület támogatta a Professor Emeritus/Emerita címet 2010. április 8-át megelőzően adományozott szenátusi határozatok felülvizsgálatát is. A revíziót az indokolja, hogy az egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje 2006. május 22-e és 2010. április 8-a között kizárólag határozott idejű Emeritus címek adományozását tette lehetővé.

„Tekintettel arra, hogy az egyetem számos Emeritusként aktívan dolgozó professzora a korábbi rendelkezések értelmében határozott időre kapta a címet, azonban az egyetem érdekében jelenleg is értékes munkát végeznek, esetükben is a jelenlegi szabályok alkalmazása – a cím viselésének határozatlan időre szóló megítélése – volna méltányos” – olvasható a testület által támogatott előterjesztésben.

A Szenátus előző, március 27-ei ülésén hozott döntése értelmében – a veszélyhelyzetre tekintettel – a 2019/2020. tanév tavaszi félévét követően egyes hallgatói tevékenységek teljesítésére 2020. augusztus 31. napjáig kerülhet sor. A 2020. július 13-ától 2020. augusztus 31-ig tartó, úgynevezett rendkívüli oktatási időszakra az intézmény Ideiglenes Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot állított össze, melynek előkészítésében és véleményezésében a karok képviselői és a hallgatói önkormányzatok is részt vettek. Az ideiglenes szabályzat iránymutatást ad a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának alkalmazásához a távolléti oktatás során. A Debreceni Egyetem Ideiglenes Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát, valamint kari mellékleteit ellenszavazat nélkül fogadta el a Szenátus.

A jelenlegi veszélyhelyzet miatt a Klinikai Központ és Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (KEK) integrációjának egyes mozzanatai idén nem valósulhatnak meg, ezért a testület módosította az egészségügyi ellátó egységek szervezetére vonatkozó két korábbi határozat hatálybalépésének időpontját. A változtatás értelmében a Traumatológiai Klinika és a Reumatológiai Klinika 2020. április 1-je helyett 2021. január 1-jével jön létre, s ekkor szűnik meg a Belgyógyászati Klinika Reumatológia részlege, míg a KEK Általános Sebészeti Osztálya 2020. június 1-je helyett szintén 2021. január 1-jével olvad be a Sebészeti Klinikába.

Az oktatási ügyek között a szenátusi tagok megszavazták a Műszaki Kar gépészmérnöki alapképzés anyagtechnológia és géptervező specializációk indítását. A testület döntése alapján 2020. augusztus 1-jétől, felmenő rendszerben az Informatikai Karról a Bölcsészettudományi Karra kerül át az informatikus könyvtáros alapképzési szak, a könyvtártudomány mesterképzési szak és a könyvtárostanár osztatlan tanári szak.

A Szenátus támogatta az oroszországi Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetemmel oktatási, kutatási és a kínai Chongqing Yaoyao Technology Co. Ltd. társasággal kutatási-fejlesztési, gazdasági együttműködési megállapodások megkötését.

Sajtóiroda - TPL