DE GYGYK – a biztos jövő

A hiánypótló gyógypedagógia, romológia alap-, valamint szociálpedagógia alap- és mesterszakkal, továbbá a kiszámítható jövőt kínáló óvodapedagógus, illetve csecsemő- és kisgyermeknevelő képzésekkel vár a Debreceni Egyetem hajdúböszörményi kara!

A Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar (DE GYGYK) a régió és a Debreceni Egyetem egyik legdinamikusabban fejlődő kara. Képzési kínálata a kora gyermekkor és a szociális szakma, illetve a hátrányos helyzetű közösségek integrációja iránt érdeklődők számára is megfelelő választás.

- A hozzánk jelentkezőket olyan értékálló és korszerű ismeretekkel vértezzük fel, amely alkalmassá teszi a végzett hallgatókat arra, hogy diplomájuk birtokában a pedagógiai, valamint a szociális szféra megannyi területén sikerrel érvényesüljenek, és megtalálják a személyes önmegvalósítás útját. Oktatóink 70 százaléka rendelkezik tudományos minősítéssel, számos kutatóműhelyben folyik tudományos munka, melyek garanciát jelentenek a minőségi képzésre – hangsúlyozta Bálint Péter dékán.

A hajdúböszörményi karon szerzett diploma közismerten jó esélyt ad az elhelyezkedésre, tekintettel arra, hogy képzések társadalmi igényt elégítenek ki. A bölcsődei rendszer kiterjesztése, illetve a 3 éves kortól kötelező óvodáztatás országszerte bőséges álláslehetőséget kínál a leendő szakembereknek. Az óvodapedagógus hallgatók 83 százaléka a diploma megszerzését követően azonnal munkát vállal, 5 százalékuk még tanul is mellette.  De biztos belépőt jelent a kiegyensúlyozott jövőt ígérő pedagógus életpályamodellbe a kar csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzése is.

Kiemelkedő a munkaerőpiaci értéke a gyógypedagógiai alapképzésnek is. Mivel a régió jelentős szakemberhiánnyal küzd ezen a területen, így a DE GYGYK gyógypedagógus szakon végzett hallgatói – túlzás nélkül – azonnal munkát kaphatnak. A diplomás szociálpedagógusok pedig a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer szinte bármelyik intézményében könnyedén elhelyezkedhetnek, vagy tovább gyarapíthatják tudásukat az országban először Hajdúböszörményben indult szociálpedagógus mesterszakon.

A romológia alapszakot azoknak a fiataloknak ajánlja a kar, akik egyfajta összekötő kapocsként szeretnének a jövőben közreműködni a romák, valamint a hátrányos helyzetben élők és a különböző társadalmi szervezetek között. Az itt végzett szakemberek számos munkahelyen elhelyezkedhetnek: települési és kulturális önkormányzatoknál, kulturális szervezeteknél, alapítványoknál, segélyszervezeteknél, rendőrségnél, közoktatási intézményekben, illetve a szociális intézményi szférában.

A GYGYK-n működő Lippai Balázs Roma Szakkollégium már évek óta összefogja a roma származású, illetve roma kultúra iránt érdeklődő hallgatókat azzal a céllal, hogy értékteremtő, egymást támogató közeg jöjjön létre, továbbá segíti a diákok tehetségének kibontakoztatását. Eddig már közel 70 szakkollégista szerzett diplomát a kar valamely szakán.

A hajdúböszörményi kar az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tett arra, hogy a szakjain tanulók tanulmányi előmenetelét idegennyelvű szakkönyvekkel segítse. A GYGYK minden évben jelentős összeget fordít az idegennyelvű könyvállomány fejlesztésére, amit az oktatók kutatómunkájuk során ugyancsak hatékonyan használnak.

A kar nemzetköziesítésének ugyancsak fontos eleme, hogy az érdeklődő hallgatóknak határon túli - Románia, Szerbia - gyakorlatokra és terepmunkára is lehetőséget kínál. Az így szerzett szakmai tapasztalatokat pályájuk során kamatoztathatják a leendő szakemberek.

A GYGYK hallgatói ingyenes nyelvórákon (angol, német és lovári) vehetnek részt. Tudásukat pedig Európa számos országában is fejleszthetik, hiszen a DE GYGYK komoly nemzetközi Erasmus-hálózattal rendelkezik: angol, spanyol, portugál, német, osztrák, lengyel, finn, észt, román, török szlovák, szlovén, olasz és horvát felsőoktatási intézményekkel is kapcsolatban áll.

A Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar két különálló épületében - melyek az elmúlt években jelentős felújításon estek át – a hallgatók modern és kulturált környezetben tölthetik diákéveiket. Emellett igényes és megfizethető kollégium, illetve – az országban szinte egyedülálló módon – a gyakorlati képzést biztosító óvoda várja a fiatalokat. Kikapcsolódásként pedig a kar szerteágazó sport- és kulturális lehetőségeiből, illetve a HÖK gazdag programkínálatából válogathatnak a hallgatók.

Bővebb információ ide kattintva érhető el: 

Sajtóiroda-TB