Díjazott disszertáció az édesvizekről

Első helyezést ért el az édesvízi tudományok nemzetközi szövetségének pályázatán a Debreceni Egyetem Növénytani Tanszékén készült, a vándorló vízimadaraknak a növények és gerinctelenek terjesztésében játszott szerepével foglalkozó angol nyelvű doktori értekezés.

A European Federation For Freshwater Sciences (EFFS) rendszeresen pályázatot ír ki a megvédett, édesvizek kutatásával foglalkozó doktori értekezések szerzői számára. A 2017/2018-as kiírás első helyét a Debreceni Egyetem Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola korábbi PhD-hallgatója, Lovas-Kiss Ádám nyerte el a DE TTK Növénytani Tanszékén elkészített, a vándorló vízimadarak mint a növények és gerinctelen állatok terjesztésének kulcsfontosságú tényezői – esettanulmányok Európából című, angol nyelven írt és megvédett PhD-értekezésével.

A szerző azt vizsgálta, hogy a vonuló madarak milyen növényeket, illetve élőlényeket szállíthatnak magukkal, s milyen területekre juthat el egy-egy faj. A kutatások igazolták, hogy a madarak által elfogyasztott szaporítóképletek életképesen juthatnak át a tápcsatornájukon.

A hazai disszertációk közül a Magyar Hidrológiai Társaság választotta ki, majd jelölte a Molnár V. Attila és Andy J. Green professzorok témavezetése mellett született debreceni munkát, amelyet aztán a tíz európai ország EFFS-szövetségeinek 16 jelöltje közül az öttagú zsűri a legjobbnak ítélt.

A neves hidrobiológus kutatókból álló bíráló bizottság kiemelkedő tudományos jelentősége mellett kiemelte az értekezés páneurópai jellegét is, amely hozzájárul az édesvízi tudományok közös európai víziójához.

Sajtóiroda - TPL