Kiss Lajos-díj a helynevek kutatásáért

Idén újra debreceni nyelvész, Győrffy Erzsébet, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszékének adjunktusa vehette át a hazai személy- és helynévkutatókat kitüntető tudományos elismerést.

A Kiss Lajos nyelvészprofesszor emléke előtt tisztelgő díj annak a 40 év alatti hazai, vagy külföldi kutatónak ítélhető oda, aki a magyar történeti névkutatás területén jelentős eredményeket ért el.

- A kuratórium egyhangúan döntött a nyelvész eddigi munkássága alapján az elismerés odaítéléséről, amelyet Győrffy Erzsébet hetedik díjazottként vehetett át. Hasonlóan az eddigi kitüntetettekhez, valamennyien a magyar névkutatás két kiemelkedő jelentőségű tudományos műhelyét, az Eötvös Loránd Tudományegyetemet és a Debreceni Egyetemet erősítik tevékenységükkel – jelentette be a pénteken rendezett házi ünnepségen Hoffmann István, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének professzora, a díjat odaítélő bizottság elnöke.

Győrffy Erzsébet kutatói pályája túlnyomórészt a névkutatást érinti, publikációi két nagy kérdéskört, a vízneveket, valamint a helynév-szociológiai kérdéseket vizsgálja.

- Már doktori dolgozatának témája is ezt a területet dolgozta fel, munkája később – hiánypótló műként – monográfiaként is megjelent. További kutatási eredményeit pedig – amelyeket habilitációs értekezésében foglalta össze, és amely könyvvé szerkesztve „Helynév-szociológia” címmel a napokban jelent meg. Ezt a munkáját nemzetközi tekintetben is úttörő, alapozó műként értékelhetjük – mondta a díjazott méltatásában Tóth Valéria, az egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék egyetemi tanára, a Kiss Lajos-díjról döntő kuratórium tagja.

Az ünnepség Győrffy Erzsébet előadásával zárult a Bölcsészettudományi Kar tanácstermében.

Sajtóiroda - BZs