Pro Natura-díjas professzor

A vizes élőhelyek védelme és a természetvédelmi szakpolitika érvényesítésében tett több évtizedes munkásságáért, az egyetemi oktatásban végzett kimagasló teljesítményéért tüntették ki Dévai Györgyöt, a Debreceni Egyetem professor emeritusát.

1970 óta ünnepli a világ a Föld napját minden évben április 22-én; immár 175 országban, köztük 28 éve Magyarországon is. A jeles nap alkalmából a Herman Ottó Intézetben tartott ünnepségen Rácz András, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) környezetügyért felelős helyettes államtitkára köszöntőjében a természetvédelem fontosságát hangsúlyozta.

- Cselekvő ünnep ez, melyen földünk védelméért tehetünk. A magyar nyelv nagyon kifejező, hiszen a föld egyszerre jelenti a bolygót, ahol élünk, a megélhetés forrásául szolgáló termőföldet, valamint szülőhazánkat – emelte ki a helyettes államtitkár. A rendezvényen került sor a Pro Natura, valamint a Herman Ottó Szellemisége Díjak átadására.

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a 2018. évi Föld Napja alkalmából Pro Natura Díjat adományozott Dévai Györgynek, a Debreceni Egyetem Természettudományi Kar professor emeritusának a vizes élőhelyek védelme és a természetvédelmi szakpolitika érvényesítésében tett több évtizedes munkásságáért, az egyetemi oktatásban végzett több mint 50 éves kimagasló teljesítményéért, a tudomány és a természet iránti elkötelezettségéért, életútja elismeréseként.

Dévai György 1965-ben szerzett biológia-földrajz szakos középiskolai tanár diplomát a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán. A végzést követően az Állattani és Embertani Tanszéken helyezkedik el gyakornokként, majd halad előre az oktatói-tudományos pályán. 1979-től az Ökológiai Tanszék docense, 2001-től egyetemi tanára, 2003-tól nyugdíjba vonulásáig a Hidrobiológiai Tanszék oktatója. 2007. szeptember 1-től a kar professor emeritusa. 370 szakmai közleménye, 5 tankönyvfejezete, 6 oktatási segédanyaga, 5 egyéb szakmai kiadványa és 7 recenziója jelent meg. 23 tanulmánykötet szerkesztésében és 16 szakmaspecifikus alkotás készítésében vett részt; mintegy 120 tudományos előadást tartott, illetve posztert mutatott be különböző hazai és külföldi konferenciákon.

Szakterülete a szitakötők és az árvaszúnyogok taxonómiájának, illetve etológiai és ökológiai sajátosságainak tanulmányozása; a kontinentális vízterek tipológiájának kidolgozása és biológiai vízminőségük tanulmányozása, különös tekintettel a magyarországi vízkészletek szennyeződésének, vízminőség-védelmének és vízminőség-szabályozásának vizsgálatára és prognosztizálására. Szakmai közéleti tevékenysége is meghatározó: a Magyar Tudományos Akadémia több bizottságának volt, illetve jelenleg is elnöke, mintegy tíz évig dolgozott a Magyar Ökológusok Tudományos Egyesületének elnökségében, illetve mai napig vezetője a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottságának.

Kormany.hu/Sajtóiroda