Hankó Balázs: a magyar modell működik

A vidék legerősebb egyeteme a Debreceni Egyetem, amely az oktatás, a kutatás és a gazdálkodás egyensúlyában teremti meg az előrelépés, a nemzetközi együttműködések lehetőségét –fogalmazott Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karának keddi diplomaosztóján. Az ünnepségen 364 végzett hallgató vehette át a diplomáját.

A Debreceni Egyetem Díszudvarán kapták kézhez okleveleiket az Egészségtudományi Kar okleveles egészségügyi szociális munkás, egészségügyi tanár, kiterjesztett hatáskörű ápoló, szociális ismeretek tanára, ápoló, mentőtiszt, szülésznő, védőnő, egészségügyi szervező, valamint szociális munkás szakán diplomázott egyetemisták. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter köszöntőjében kiemelte, hogy a Debreceni Egyetem a vidék legerősebb felsőoktatási intézménye, mely versenyképes és autonóm.

A tárcavezető felidézte: Debrecen és a Debreceni Egyetem Magyarország egyik legerősebb fellegvára és bástyája mindannak az értékőrzésnek, értékformálásnak, melyet 1538-ig, a Debreceni Református Kollégium alapításáig vezethetünk vissza. Mint mondta: napjainkban tudásunk versenyképessége kiemelt feladat.

- Szükségszerű és sikeres az a modell, amit magyar modellnek hívunk, melyet Debrecen és a Debreceni Egyetem, valamint a körülötte lévő közösségi, gazdasági erő inspirált és hatással volt rá, hogy a megújítsuk a felsőoktatást – hangsúlyozta Hankó Balázs, hozzátette: a Debreceni Egyetem ma a vidék legerősebb egyetemeként mintegy 31 ezer hallgatóval, köztük több mint 7300 külföldi diákkal áll ennek a modellnek az élén.

A miniszter a magyar modellről szólva kifejtette, hogy négy alappillére: a versenyképesség, a rugalmasság, a kiszámíthatóság és az autonómia, utóbbi függetlenség az oktatás, a kutatás, a gazdálkodás egyensúlyában teremti meg az előrelépést.

- Biztosítunk minden olyan nemzetközi együttműködést – részben a Pannónia programon keresztül –, mely a hallgatók, az oktatók és a kutatók érdekeit, sikereit szolgálja, akik ezáltal eljuthatnak a világ vezető egyetemeire, a külföldön szerzett tudást pedig itthon kamatoztathatják – mutatott rá a tárcavezető.

Hankó Balázs beszélt arról is, hogy a Debreceni Egyetem több száz helyet lépett előre a nemzetközi rangsorokban az elmúlt évek során, elérte, hogy helye legyen a világ legjobb egyetemei között.

- Az orvos és egészségtudomány, valamint a műszaki oktatás terén bővül a hallgatói létszám, a növekvő vállalati bevételek, szabadalmak és az erősödő térségi megtartó erő is mutatja, hogy működik a magyar modell, az oktatók és a hallgatók által sikeresek a magyar egyetemek, a magyar egyetemisták –összegzett a miniszter.


Móré Marianna, a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar dékánja ünnepi beszédében kiemelte azt a felelősségvállalást és hivatástudatot, melynek a diploma birtokában minden nap motiválnia és mások segítésére kell ösztönözni a pályakezdő szakembereket.

- Önöknek a tanulmányukkal, törekvésükkel kiérdemelt oklevéllel nemes feladatuk lesz szép hivatásuk tekintélyét megőrizni, a gondozás, az egészségvédelem és -megőrzésterületén olyan elhivatottsággal tevékenykedni, hogy az hozzájáruljon a lakosság egészségének és szociális helyzetének javulásához. Örömteli ez a nap, sok elvárással és teljesítménykényszerrel teli időszak után vehetnek diplomát a kezükbe, így a nehézségek is más színben tűnnek fel. Mondjanak köszönetet családtagjaiknak, oktatóinak és legyenek büszkék, elégedettek azzal az eredménnyel, aminek köszönhetően megkaphatták okleveleiket. A diploma bizonyítja, hogy a hallgatók sikeresen vették az akadályokat, joggal lehetnek rájuk büszkék a családtagok is. Olyan területen képeztek oktatóink szakembereket, melyekből hiány van a világban. A fiatalokat olyan gyakorlatalapú, komplex tudáskészlettel segítettük, mely révén könnyebben leküzdhetik a nehézségeket. Büszkék lehetnek a megszerzett diplomára, de sosem szabad elfelejteni az önökre felelősséget és a hivatástudatot – fogalmazott a kari vezető.

A Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán összesen háromszázhatvannégy jelölt tett eleget az előírt követelményeknek.

A diplomaosztón címzetes egyetemi tanári címet vehetett át Müller Cecília országos tisztifőorvos, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vezetője a Debreceni Egyetem rektorától.

Müller Cecília a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán szerzett orvosi diplomát, a későbbiekben háziorvosi, közegészségügy-járványtani, majd megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsgát tett. Tudományterülete az orvos- és egészségtudomány, ezen belül a járványtan, fertőző betegségek, valamint a megelőző orvostan, társadalom-egészségtan. Munkáját többek között Szent Adalbert Díjjal, Államalapító Szent István emlékéremmel, a Széchenyi Társaság díjával, Cornelius díjjal és miniszteri elismerő oklevéllel jutalmazták. 2021-ben a Forbes listán a nyolcadik legbefolyásosabb magyar nőként szerepelt, 2022-ben pedig megkapta a Semmelweis Díjat, valamint a WHO legmagasabb szintű elismerését is neki ítélték oda.

Tisztifőorvosi feladatain túlmutató érdeklődést és elköteleződést mutat a népegészségüggyel összefüggésbe hozható képzések iránt. Az Egészségtudományi Kar létrejötte óta Müller Cecília aktívan segíti a kar szakmai munkáját, támogatta az egészségügyi bioinformatika mesterképzési szak megalapítását, aktív közreműködője az Infekciókontroll MSc-szak létesítési és elindítási folyamatának. Az egyetem jövőjét, oktatói, kutatói munkáját tekintve szakmai támogatása hosszú távon meghatározó és kiemelkedő jelentőségű.

A diplomaosztó ünnepségen átadták a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karáért emlékplakettet, a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Kiváló Oktatója, a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Kiváló Dolgozója címeket, valamint a  Hadházy Csaba emlékérmet, a Verzár Frigyes díjat, illetve a Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója kitüntetést is.

Sajtóközpont - BZ