Újabb innovatív eredmények a Journal Clubban

Az egyetemet fenntartó alapítvány Publikációs Díjának nyertesei mutatták be tudományos munkáikat, eredményeiket, aktuális kutatásaikat a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány Journal Clubjában. Ezúttal Kalmár Ferenc, Martos Renáta, Szőke Szilvia, Tőzsér Dávid és Safwan Mohammed nyertes tanulmányát és kutatási eredményeit ismerhette meg a közönség.

A legutóbbi Journal Clubban a Debreceni Egyetem szakemberei, oktatói, hallgatói olyan szerzők tudományos eredményeiről hallhattak, akiket a közelmúltban a GTIDEA kuratóriumi tagjai Publikációs Díjjal jutalmaztak. Az elismerést olyan kutatók kaphatták meg, akiknek a munkája megjelent valamelyik rangos nemzetközi tudományos folyóiratban és ezzel elősegítették a Debreceni Egyetem presztízsének növelését. 

A Kenézy Villában rendezett eseményen elsőként Kalmár Ferenc, a Műszaki Kar Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszékének egyetemi tanára mutatta be a kar legújabb tudományos eredményeit. Kutatótársaival kis irodai helyiségekről készítettek 3D modellezést és vizualizálták a levegő áramlását a térben. Bizonyították, hogy a Debreceni Egyetem Energetikai Kutatócsoportja által kifejlesztett személyi szellőző berendezés, az ALTAIR révén a szellőztetés hatásosabb, mint a hagyományos szellőzési módokkal. A kutatásban Kalmár Ferenc mellett Kalmár Tünde egyetemi docens és Szodrai Ferenc docens vettek részt. Eredményeiket az Energy című rangos nemzetközi folyóiratban angol nyelvű cikkben publikálták.

A Fogorvostudományi Karon végzett legújabb kutatás tapasztalatait ismertette Martos Renáta, a Konzerváló Fogászat Tanszék Publikációs Díjat nyert adjunktusa, a Fogászati anyagtani kutatócsoport tagja. A szakember csapatával a gyártók által forgalmazott fogászati tömő- és ragasztó anyagokat vizsgálták. A kutatómunka során kiderült, hogy a tömés javításakor nem csak kevesebb fúrásra van szükség, de elkerülhető az egészséges foganyag feláldozása, a kezelési idő lerövidül, így a beavatkozás is költséghatékonyabb. A kutatók ezzel kapcsolatos eredményeiket az Adhezív Fogászat Nemzetközi Akadémiája nevű szervezet hivatalos lapjában jelentették meg.

A növénypopuláció és az egyedi kukoricatermelés kapcsolatának matematikája címmel számolt be tudományos eredményeiről a Journal Club vendégeinek Szőke Szilvia, a Gazdaságtudományi Kar adjunktusa, aki egyetemi kutatócsoportjával a tőtávolságok, az ideális növénysűrűség matematikai leírására vállalkozott. A szakemberek számítógépes szimulációkat végeztek, megállapításaikat pedig üzemi körülmények között, mérési eredményeken igazolták. Az új összefüggéseket és számításokat magában foglaló eredményeket a kukoricatermés előzetes becslésénél is lehet hasznosítani. A kutatás tanulságait az Agronomy című folyóiratban tették közzé.

Tőzsér Dávid, a Természettudományi és Technológiai Kar tudományos munkatársa A fémes elemek felhalmozódásának metaanalízisen alapuló értékelése földigilisztáknál című tanulmány első szerzője a szennyezett talajok élőlények általi hatékony és környezetvédelmi szempontból biztonságos tisztítási technológiájának kidolgozásával foglalkozott. A kutatás során sikeresen igazolták a gilisztákra jellemző, a szennyezett közegben való túlélést biztosító egyedi stratégiák létezését, egyes fajok ugyanis a különböző toxikus elemeket eltérő mértékben és ütemben raktározzák szerveikben és ürítik ki onnan.  A DE TTK Ökológiai Tanszék munkatársainak eredményei az Environment International című nemzetközi tudományos folyóiratban jelentek meg.

A Journal Club zárásaként a mezőgazdasági és hidrológiai aszálytrendek megfigyelésén, valamint monitorozó és előrejelző rendszer kidolgozásán alapuló tudományos kutatómunka eredményeit ismertette Safwan Mohammed, az AKIT Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telep tudományos munkatársa. A modellrendszer kidolgozásakor gépi tanulási algoritmusokat alkalmaztak. Eredményeik szerint ezek javítják az aszálykutatás-előrejelzés pontosságát és ez további éghajlati komponensek felhasználásával tovább fejleszthető. A kutatás részleteit a Computers and Electronics in Agriculture folyóiratban hozták nyilvánosságra.

A GTIDEA Journal Club a tervek szerint minden hónapban jelentkezik, a találkozókon újabb kutatók ismertetik majd publikált kutatásaik részleteit.

Sajtóközpont - BZ