Tudomány ünnepe a BTK-n

Kitüntetés átadása, amerikai professzor előadása, kari tanácsülés nagy bejelentésekkel – egész napos programsorozatot tartott a Tudomány Ünnepe alkalmából csütörtökön az egyetem Bölcsészettudományi Kara.

- Nagy változások előtt áll a kar, de a továbbfejlődésnek nincs más útja – fogalmazott a Főépület Aulájában tartott ünnepi tanácsülésen Keményfi Róbert. A dékán bejelentette: Bács Zoltán kancellár támogatásával a következő évben a pályázatokkal összehangolt tudományos alap jön létre, amely az adjunktusi és docensi réteg által végzett kutatások eredményeinek nemzetköziesítését szolgálja.

- Hallgatói program indul, amelynek keretében a Hallgatói Önkormányzat segítségével százezres nagyságrendű kutatói ösztöndíjban részesülhetnek azok a hallgatók, akik a 2019-es OTDK konferenciára komoly tudományos felkészüléssel dolgozatot készítenek. Emellett azok a kari oktatók, akik 2018-tól MTA doktori értekezést nyújtanak be, és azt sikeresen meg is védik, 1 millió forint jutalomban, elismerésben részesülhetnek – sorolta a tudományos tevékenységet ösztönző lépéseket Keményfi Róbert.

Csernoch László tudományos rektorhelyettes az intézmény nemzetközi minősítések terén elért eredményeit ismertette, majd Maticsák Sándor, a Bölcsészettudományi Kar új professzora tartotta meg egyetemi tanári székfoglalóját. A rendezvényen a Petőfi S. János-díj idei nyertese, Kovács Éva, az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának tudományos munkatársa is előadott.

Susan Rubin Suleiman, a Harvard Egyetem professzora, aki „Menni, vagy maradni? Történelem, politika és egzisztenciális választás Szabó István filmjeiben” („To Leave or to Stay?" History, Politics, and Existential Choice in the Films of István Szabó) címmel telt ház előtt mutatta be a világhírű magyar rendező munkásságának nemzetközi hatásait.

– Nem véletlen a hatalmas hallgatói érdeklődés, hiszen az előadót eddig csupán könyvei alapján ismerhették diákjaink, most pedig személyesen találkozhattak azoknak a köteteknek a szerzőjével, akinek művei tananyagként szerepelnek az intézet oktatási programjában – mondta az unideb.hu portálnak Séllei Nóra, a Brit Kultúra Tanszék professzora.

A program a kar tanácstermében folytatódott, ahol a BTK hagyományainak megfelelően házi ünnepség keretében helyezték el a dékáni ciklus zárásaként a leköszönő vezető fotóját az elődök között.

– Nem távozóként ünnepeljük ma Papp Klárát, hiszen fontos megbízatással folytatja munkáját a Rektori Hivatal égisze alatt – hangsúlyozta Szilvássy Zoltán rektor, aki az eseményen adta át a leköszönő dékánnak az intézményért végzett munkájáért a Pro Universitate kitüntetést.

– Ez az arcképcsarnok felidézi a kar több mint 100 éves történetét, és azzal, hogy én is bekerülhetek a nagy elődök sorába, egy korszak lezárultával talán hozzájárulhatok valami új kezdetéhez – fogalmazott Papp Klára.


A magyar tudomány ünneplése 1997 óta ahhoz a naphoz kapcsolódik, amelyen közel két évszázada 1825-ben Széchenyi István felajánlotta egy éves jövedelmét egy tudós társaság létrehozására. Az akadémiától és a tudós társadalomtól kiinduló kezdeményezést követve 2003-ban az Országgyűlés törvénybe foglalta a Magyar Tudomány Ünnepét, amelynek alkalmából a Debreceni Egyetem hagyományosan egész hónapos tudományos rendezvénysorozatot tart.

Sajtóiroda - BZs