Kiváló hallgatók a DE agrárkarán

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat nyert hallgatóit köszöntötte a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara. Az idei tanévre nyolcan érdemelték ki az elismerést az agrárkaron, okleveleiket hétfőn vehették át.

Az egyik legrangosabb felsőoktatási ösztöndíjat azok a hallgatók kaphatják, akik tanulmányi kötelezettségeik magas szintű teljesítésén túl bekapcsolódnak a tudományos diákköri-, szakkollégiumi kutatómunkába, valamint közösségi tevékenységük is meghatározó. Az elmúlt félévek eredményei alapján a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon három alapszakos (egy élelmiszermérnök, egy természetvédelmi mérnök és egy mezőgazdasági mérnök), három osztatlan agrármérnök képzésben és két mesterképzésben (egy állattenyésztő mérnök és egy élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök) részt vevő hallgató nyerte el idén a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat.

- Ez az ösztöndíj egy évre szól, de én azt kérem önöktől, továbbra is úgy folytassák tanulmányaikat, hogy a következő években is kiérdemeljék az elismerést, teljesítsenek kiemelkedően! Forduljanak a tudomány felé, jelentkezzenek MSc- vagy PhD-képzésre, mi utánpótlásként tekintünk önökre. Én magam – ahogy a sportban, úgy a tudományban is - a saját nevelésű kollégákban, szakemberekben hiszek – mondta az oklevelek átadásakor Stündl László dékán. 

A hallgatók hétfőn rövid ünnepség keretében vették át az ösztöndíjat igazoló okleveleiket a kari vezetőktől. 

- Most talán még nem érzik ennek az elismerésnek a valódi jelentőségét, de amikor elvégzik az egyetemet, megtapasztalják majd, hogy kiválónak lenni egyre nagyobb érték. Büszkék vagyunk önökre – emelte ki Veres Szilvia tudományos dékánhelyettes.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat 10 hónapon át kapják a hallgatók.

 

Sajtóközpont - TH