Új tananyagok korszerű formában

A zeneművészeti felsőoktatás elméleti oldalának erősítésére, az oktatáskorszerűsítési lehetőségek bővítésére 17 oktató közreműködésével 9, hiánypótló e-learning tananyagot készített pályázati támogatásból a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara.

A zenei képzés valamennyi – alap-, közép- és felsőfokú – szintjén felhasználható tananyagok többféle módon is segítik az oktatást. 

- A tananyagok a képzők képzése révén szakmai segítséget nyújtanak az alapfokú művészetoktatási intézményekben, zeneiskolákban, valamint a zenei szakképző intézményekben. A pályázatban azokat a partneriskolákat szerepeltettük, amelyek a régióban a zenei alapfokú és középfokú oktatást végzik – tájékoztatta a hirek.unideb.hu portált Duffek Mihály alprojekt vezető.

Az e-learning tananyagok népszerűsítésére az eredeti tervek szerint workshopokat szerveztek volna a tananyagok íróinak és az iskolák tanárainak részvételével, ez azonban a járványhelyzet miatt nem kivitelezhető. 

- Az elektronikus kapcsolattartást választottuk, amelynek szervezését a Zeneművészeti Kar már meg is kezdte. Az iskolák tanáraival történő együttműködés mellett a feltöltött tananyagok online is elérhetőek lesznek az oktatók és diákok számára – emelte ki a szakmai vezető.

A tevékenység a pályázat zárásán túli időben is fontos szakmai eleme lesz a Zeneművészeti Kar szakmai kapcsolatrendszerének, az e-learning tananyagok regionális megismertetésén túl az ország más területein is bemutatják az eredményeket. 

A tananyagfejlesztés és a kiadványok elkészítése az EFOP 3.4.3-16-2016-00021 "A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében" pályázat keretében valósult meg. 

Sajtóiroda - BZs