Tisztelgés a neves agrárprofesszor előtt

Iskolateremtő tanárára emlékezett a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar. Kerpely Kálmán akadémikus, volt debreceni gazdasági akadémiai igazgató halálának 82. évfordulója alkalmából koszorúzással tisztelgett a DE MÉK doktori iskolája és szakkollégiuma a Böszörményi úti campuson.

- Az egyetemi oktatásban nem csupán a szakmai ismeretek legmagasabb szintű átadására van szükség, a szemléletformálás is legalább olyan jelentőséggel bír. Ehhez azonban szükség van az elődeink, neves professzoraink által hátra hagyott gazdag szellemi örökség ápolására, gondozására, a jövő generációk számára történő átörökítésre. Kerpely Kálmán életpályája mind a mai napig fundamentumként, lámpásként szolgál, és iránymutatást ad mindennapi szakmai tevékenységünk alakításában – fogalmazott ünnepi beszédében Stündl László, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar dékánja.

A kari vezető kiemelte: Kerpely Kálmán közel fél évszázadon át volt a hazai- és a nemzetközi agrárfelsőoktatás és -kutatás egyik legkiemelkedőbb alakja, akinek több mint 28 éven át tartó aktív debreceni tevékenysége elévülhetetlen érdemeket szerzett a debreceni agrárfelsőoktatás számára.

Kerpely Kálmán 1898-től egészen 1912-ig dolgozott igazgatóként a Debreczeni Gazdasági Tanintézet, majd annak jogutódján a Debreczeni Gazdasági Akadémián. Ezzel párhuzamosan 1897-től az általa megszervezett Debrecen-pallagpusztai Magyar Királyi Dohánykísérleti Állomás első igazgatója volt egészen 1920-ig.
- Kerpely Kálmán kutatói és pedagógiai tevékenysége Debrecenben bontakozott ki. Kutatásai főként a talajerőpótlás és a műtrágyázás növényélettani szempontú vizsgálatára irányultak, hozzájárult egyes kultúrnövények agrotechnikai eljárásainak fejlesztéséhez, továbbá jelentős eredményeket ért el a dohány és a rozs nemesítése területén. A műtrágyázás első magyarországi népszerűsítői közé tartozott – idézte fel az egykori agrokémikus, növénynemesítő szakmai pályáját Nagy János, a Kerpely Kálmán Doktori Iskola alapítója.

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar professor emeritusa kijelentette: Kerpely Kálmán a debreceni agrárfelsőoktatásért végzett önzetlen, fáradhatatlan és kimagasló tevékenysége miatt mind a mai napig megbecsüléssel gondol a debreceni egyetemi polgárság az agrárprofesszor munkásságára.

- Irányítása alatt Debrecen-Pallagon egy olyan modern egyetemi campus jött létre, amely nemzetközi szinten is párját ritkította. 1920-tól Budapesten folytatta munkáját, tudományos tevékenysége haláláig Debrecenhez kötötte – tette hozzá Fekete István, a Debreceni közép- és felsőfokú agrárképzésben végzettek baráti körének titkára.

Az ünnepi beszédeket követően a megemlékezés résztvevői helyezték el koszorúikat Kerpely Kálmán szobránál, a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusának parkjában.

Sajtóközpont