Szinte minden a jogról az ÁJK-n

A DE Állam- és Jogtudományi Kara az ötéves osztatlan jogászképzés mellett hároméves igazságügyi igazgatási alapszakra, angol nyelvű European and International Business Law LLM-re és kétéves jogi felsőoktatási szakképzésre egyaránt várja a jelentkezőket.

A Debreceni Egyetem (DE) Állam- és Jogtudományi Karán (ÁJK) a legnépszerűbb képzés továbbra is az ötéves osztatlan jogászképzés, azonban folyamatosan növekszik az érdeklődés az igazságügyi igazgatási alapszakjuk iránt is.   

- A Kassai úti campuson a legmodernebb oktatási körülményeket biztosítva várjuk a leendő hallgatókat. A termekben audiovizuális technika, okostáblák segítik az oktatást. A campuson található Társadalomtudományi Könyvtár könyvállománya és távoli hozzáféréssel bárhonnan használható elektronikus adatbázisai kiváló hátteret biztosítanak képzéseinknek. Az ÁJK felhasználja az e-learning kínálta lehetőségeket és számos kurzus esetében ingyenes elektronikus jegyzetet, önellenőrző feladatokat kínál – mutatta be a hátteret a kar dékánja.  

Szikora Veronika hangsúlyozta: az ÁJK oktatói tudományos fokozattal, jelentős részük határainkon túl szerzett oktatási tapasztalattal is rendelkezik, emellett külföldi vendégelőadók is megfordulnak náluk.   

Képzéseik között átjárhatóságot biztosítanak: az igazságügyi igazgatási alapszak, illetve a jogi felsőoktatási szakképzés elvégzését és a felvételi eljárást követően az osztatlan jogászképzésben, – a kreditelismerési eljárásoknak köszönhetően – rövidített képzési idő mellett kínálják a diplomaszerzés lehetőségét.   

 - A jogászdiplomával már rendelkező hallgatóinkat az angol nyelvű European and International Business Law LLM mesterképzésre, valamint doktori (PhD) képzésünkre várjuk. A kar ezeken túl számos szakirányú továbbképzési programot is kínál, speciális jogterületek iránt érdeklődők számára. Ilyenek például a fogyasztóvédelmi jog, az ingatlanforgalmi jog, a HR szakjogász, a jogi szakokleveles egészségügyi szakember és a jogi szakokleveles gazdasági szakember képzések – magyarázta a dékán.

Szikora Veronika kifejtette: az ÁJK jó kapcsolatokat ápol a régió legjelentősebb – az igazságszolgáltatás és a közigazgatás területén tevékenykedő – munkáltatóival. Ennek köszönhetően gyakorló jogászok kapcsolódtak be a kar képzéseibe, akik elsősorban a kis létszámú gyakorlati órákon vállalnak oktatói feladatokat. Emellett gyakornoki és úgynevezett jogi klinikai programok segítségével a hallgatóknak lehetőséget kínálnak a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazására. Az Igazságügyi Minisztériummal, a Magyar Jogászegylettel, az Országgyűlés Hivatalával, az Országos Bírósági Hivatallal fennálló együttműködésük ösztöndíjprogramokat és gyakornoki programokat kínál a hallgatóknak. Partnereik között a felsoroltakon túlmenően debreceni és budapesti nemzetközi ügyvédi irodák, valamint a cívisváros Határ úti Ipari Parkjában működő National Instruments cég is szerepel.   

A kar képzési palettáját alternatív vitarendezéssel foglalkozó szakemberek képzésével szeretné bővíteni.    

- A debreceni jogi kar 1996-os újraindulásától kezdve nyitott a modern, a munkaerőpiaci szereplők elvárásaihoz igazodó jogterületek oktatására. Ennek jegyében az információs társadalom joga, a szellemi alkotások joga, a környezetvédelmi jog is a curriculum szerves részét képezik. Nagy hangsúlyt helyezünk a jog európai és nemzetközi dimenziójának megismertetésére. Az országban egyedülálló módon jogász végzettségű angol anyanyelvű lektor is munkát vállal nálunk, így igyekszünk a hallgatók külföldi elhelyezkedési esélyeit növelni – számolt be az ÁJK dékánja.  

Hozzátette: a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzettek a klasszikus jogi pályák (az igazságszolgáltatás, a közigazgatás) mellett a gazdasági élet legváltozatosabb pozícióiban, illetve Európai Uniós intézményeknél is el tudnak helyezkedni. Az ÁJK-s hallgatók 97 százaléka a diplomaszerzést követő öt hónapon belül munkát talál.    

 
Sajtóiroda - OCs