Orvosképzés 21. századi módra

Az orvostudomány állandó fejlődéséhez, a diagnosztizálás és a gyógyítás forradalmi felfedezéseihez igazodó képzés, hazai és nemzetközi szinten elismert diploma, high-tech skill laborok, hallgatóbarát campus – ezt nyújtja a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara.

Nemzetközi oktatási, klinikai és tudományos tapasztalatokkal rendelkező szaktekintélyektől sajátíthatják el a gyógyítást a Debreceni Egyetem leendő orvostanhallgatói. A hazai és nemzetközi elitbe tartozó, 100 éves fennállását tavaly ünneplő debreceni orvosképzés versenyképessége vitathatatlan. Az intézmény által kiadott diplomát számos országban, többek között az Amerikai Egyesült Államokban is elfogadják. 

- A molekuláris medicina vívmányait felhasználó modern, ugyanakkor az orvoslás tradicionális értékeit is figyelembe vevő oktatási programot nyújtunk a hallgatóknak. Leendő diákjaink magas fokú szakmai tudást, igényességet és problémamegoldó készséget sajátíthatnak el az orvoskaron – hangsúlyozza Mátyus László dékán.

Az Általános Orvostudományi Kar képzései közül hagyományosan a magyar és az angol nyelven induló általános orvos szak a legnépszerűbb. Emellett alapképzésben orvosi diagnosztikai analitikus szakra, mesterképzésben pedig klinikai laboratóriumi kutató, táplálkozástudományi, valamint molekuláris biológia szakra lehet jelentkezni a 2019-es felvételi eljárásban.

- Az orvostudomány egyre inkább előtérbe helyezi a személyre szabott medicinát, a jövő orvosait már erre készítjük fel. Emellett a harmadik évezred új szemléletmódjához igazodva csapatmunkára, a társszakmák képviselőivel való együttműködésre készítjük fel a medikusokat – mondta a hirek.unideb.hu-nak Mátyus László.

A professzor hozzátette, hogy a leendő orvosokat alapvető fontosságú arra nevelni, hogy a beteg testével, lelkével és környezetével együttesen foglalkozzanak. 

A Debreceni Egyetem világszínvonalú orvosképzésében minőségi ugrást jelent a skill laborok tavaly elkezdődött eszköz- és infrastrukturális fejlesztése, amely a graduális és posztgraduális képzés során lehetővé teszi a gyakorlati készségek professzionális elsajátítását.

Az eszközpark egyebek mellett háromdimenziós anatómiai táblával, kamera- és mikrofonrendszerrel felszerelt műtővel, tüneteket produkáló, úgynevezett magas hűségű betegszimulátorokkal gazdagodott.

A dékán úgy véli, hogy az innovatív demonstrációs eszközök forradalmasítják a gyakorlati orvosképzését. A szimulációs oktatás korszerűsítésén túl a klinikai tárgyak oktatásában is előrelépés történt: a Klinikai Központtal régóta meglévő példaértékű kapcsolat mellett egyre kidolgozottabb az együttműködés a Kenézy Gyula Egyetemi Kórházzal is.

Mátyus László kitért arra, hogy az alapozó tárgyak oktatását már évek óta megnehezíti a felsőoktatásba belépő hallgatók felkészültségének csökkenése. Annak érdekében, hogy a diákok tudása, az oktatás színvonala és a számonkérés harmóniában legyen, a kar idén először speciális felkészítő tananyaggal szeretné segíteni a leendő elsőéves orvostanhallgatókat.

- Egy olyan kérdésekből és válaszokból álló magyar és angol nyelven kidolgozott összefoglalót állítottunk össze, amely a biológia, a kémia, a fizika és a matematika legfontosabb alapfogalmait tartalmazza. Ez reményeink szerint egy minden korábbinál hatékonyabb segítséget nyújt a leendő medikusoknak és medikáknak ahhoz, hogy eredményesen részt vegyenek az első éves kurzusokon – tájékoztatatott a professzor.

A gyógyítást hivatásul választók nemzetközi mércével mérve is színvonalas épületekben, hallgatóbarát környezetben, egy rendkívül egységes, integrált campuson tanulhatnak, mely újabb dinamikus fejlődés előtt áll. Az orvosképzésben is rendkívüli előrelépést jelent majd a Debreceni Egyetem új, többfunkciós, modern tanulóközpontja, amely várhatóan 2020 végére épül fel az egyetem téri campuson. A Learnig Centerben egyebek mellett egy 200 férőhelyes elektronikus vizsgáztató terem, közösségi tanuló boxok, oktató termek, elkülönített konzultációs terek és imaterem is lesz.

A Debreceni Egyetem orvoskarára jelentkezők egyetemi éveik alatt, a Tudományos Diákköri tevékenység során bekapcsolódhat az oktató- és kutatómunkába, illetve külföldön is tanulhatnak, ugyanis az Erasmus hallgatói csereprogram keretén belül a kar több mint 70 európai egyetemmel áll kapcsolatban.

Sajtóiroda-MM