Minisztériumi megállapodás a kutatás-fejlesztésről

Szorosabbra fűzi együttműködését a Debreceni Egyetemmel a Technológiai és Ipari Minisztérium az ország szempontjából stratégiai fontosságú területeken. A csütörtökön aláírt hosszútávú megállapodás fókuszában az egészségipar, a járműipar és az energetika áll.

- A Debreceni Egyetem és a minisztérium már meglévő és eredményes együttműködései hozzájárulnak ahhoz a stratégiai célhoz, hogy Magyarország egyre inkább önellátó legyen több meghatározó területen. Ehhez a célkitűzéshez jelentős segítséget nyújt, hogy egyetemünkön a karok mellett különböző ágazati kabinetek is működnek, melyek definiálják az innovációs tevékenységeket – fejtette ki Szilvássy Zoltán rektor a hosszútávú megállapodás július 7-ei aláírásakor a Debreceni Egyetemen.

A rektor hozzátette: a kutatási, fejlesztési projektek mellett már termékei is vannak az egyetemnek.

- Egyes programok olyan stádiumba értek, ahol elsősorban már nem kutatási kockázatokkal, hanem iparfejlesztési feladatokkal kell szembenézni. Mindez pedig egy jól strukturált nemzetközi kapcsolatrendszerbe ágyazódik be, ami az iparral, a regionális politikával és a minisztériummal is összhangban áll. Ez a fajta vertikálisan szervezett ipari együttműködési rendszer a gazdaságfejlesztés hatékony eszköze.

Bács Zoltán kancellár köszöntőjében kiemelte az elmúlt években hatékonyan végzett közös munkát.

- Nyolc év szoros és sikeres együttműködés van mögöttünk Palkovics miniszter úrral, ennek folytatásáról írunk ma alá megállapodást, ami elsősorban az energetika, az egészség- és a járműipar területére fókuszál. Az újabb mérföldkő egyértelműen jelzi, hogy a Debreceni Egyetem az oktatáson, kutatáson, betegellátáson túl az innovációban és az iparban is meghatározó tényező – hangsúlyozta a kancellár.

A Technológiai és Ipari Minisztérium célja, hogy Magyarországnak európai és régiós szinten élenjáró szerepe legyen a globális trendekhez igazodó, magas hozzáadott értékű iparágakban és technológiákban. A TIM ennek érdekében szorosabbra szeretné fűzni a viszonyát a hazai felsőoktatási intézményekkel, így a Debreceni Egyetemmel is. A fejlesztési elképzelések érintik többek között az egészségipart (orvostechnológia, gyógyszeripar, sporttudomány, minősített élelmiszerfejlesztés és gyártás), a járműipart (alternatív hajtások, önvezető járművek, vasúti megoldások), továbbá az iparágak és technológiák karbonsemlegességét, a horizontális kapcsolódó informatikát és az elektronikus kommunikációt is.

- Az előttünk álló időszak legégetőbb kihívásai ugyanakkor az energia és az erőforrások köré csoportosulnak. Energetikai rendszerünk teljes átalakítása zajlik, aminek kiindulópontja, hogy a gázalapú megoldásokról átálljunk az áramalapúakra. Fontos energiafüggetlenségünk további erősítése és az energetikai rendszer zöldítése, klímabaráttá tétele. Mindez pedig összefügg az energia elérhetőségével – emelte ki az együttműködési területek részleteit ismertetve Palkovics László miniszter. Aki arról is beszélt, hogy az intézmény szerepvállalásával megvalósuló iparfejlesztéssel, járműiparral és az egyetemi tulajdonú vakcinagyárral Debrecenben olyan programok kipróbálására nyílik lehetőség, amelyek az ország szempontjából példaértékűek.


A tárcavezető elmondta: a hazai energetikai rendszer fejlesztésére kidolgozott tervről már megkezdték a tárgyalásokat Brüsszellel. A Debreceni Egyetem a miniszter szerint hatékonyan és eredményesen részt tud venni benne innovációs és kutatási tevékenységével, a városba települt beruházások pedig lehetőséget nyújtanak az újfajta energetikai megoldások tesztelésére. 

Sajtóközpont - TH