Közösen a tudomány szolgálatában

Tovább bővítette már meglévő együttműködéseit a Debreceni Egyetem (DE) és az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK). Az intézmény újabb területen támogatja a Bölcsészettudományi Kar (BTK) kutatómunkáját, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK) pedig jelentős, hungarikumnak minősülő korabeli dokumentumokkal gyarapodhat.

Az erről szóló megállapodásokat szerdán látta el kézjegyével Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója, Keményfi Róbert, a DE BTK dékánja és Karácsony Gyöngyi, a DEENK főigazgatója.

Az OSZK fő célja, hogy megőrizze és elérhetővé tegye a magyar írott kulturális örökség különböző dokumentumait, biztosítva és támogatva, hogy a kutatók – köztük a felsőoktatási intézmények, így a Debreceni Egyetem kutatócsoportjai is – valamennyi szükséges információhoz hozzáférhessenek.

A DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében működő Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport munkája kezdetben a Csokonai kritikai kiadás készítése volt, de az utóbbi másfél évtizedben kiterjesztette tevékenységét. A Csokonai-kiadás könyv formájának lezárultával részben annak elektronikus kiadása, részben pedig a Kazinczy életműkiadás, jelenleg pedig a Batsányi kritikai kiadás elkészítése az elsődleges feladat.

- A mostani megállapodás lehetővé teszi, hogy a kutatócsoport Batsányi János költeményeinek és levelezésének kritikai kiadásához az OSZK-ban őrzött valamennyi dokumentumhoz digitalizált formában hozzáférhessen. Így az új Batsányi-kötetek – versek, levelezések – az 1952-es kiadástól eltérően már a ma érvényes textológiai előírásoknak megfelelően jelenhetnek majd meg – mondta a szerződéskötést követően a hirek.unideb.hu portálnak Debreczeni Attila, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet professzora, a kutatócsoport vezetője.

A könyvtári együttműködés a hungarikumnak minősülő úgynevezett használati műszaki dokumentumokról szól, amelyek 1952-2003 között az OSZK-ba érkeztek. Egy 2003-as megállapodásnak köszönhetően attól az évtől kezdődően ezt a gyűjteményt a DEENK kezeli, nemzeti könyvtárként.

- Ez azt jelenti, hogy a 2003 után keletkező termékinformációs anyag már hozzánk érkezik, azonban a korábbi időszak anyagai – alkatrész-katalógusok, gépkönyvek, gyártmányismertetők, műszaki előírások, szerelési és üzembe helyezési utasítások, valamint grafikus műszaki dokumentumok – továbbra is a Széchényi Könyvtárban maradtak. A mostani megállapodás erről, az 1952-2003 közötti állományról rendelkezik, így a DEENK megkaphatja a még OSZK-ban maradt anyagokat, teljessé téve ezzel az Egyetemi Könyvtárban őrzött gyűjteményt – tájékoztatott Karácsony Gyöngyi főigazgató.

Az aláírást követően Keményfi Róbert dékán és a nemzeti könyvtárak főigazgatói egyeztettek az együttműködés további lehetőségeiről.

Sajtóközpont - BZs