Játék és nyelv – konferencia a BTK-n

Games and Language címmel 12 ország részvételével rendezett angol nyelvű kétnapos nemzetközi konferenciát a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézete. A szakmai tanácskozás az első hazai esemény, amely a humán tudományok felől közelítve ismertette a játéktudomány eddig elért eredményeit.

Az október 20-21-én hibrid – online és jelenléti – formában rendezett konferencia középpontjában a játékok és a nyelv kapcsolata állt. Az előadók a világ különféle tájairól érkeztek virtuális vagy személyes formában, a legtöbben európai intézmények képviselőiként többek között Spanyolországból (Universidad Internacional de La Rioja és University of Alcalá), Törökországból (Hacettepe University), az Egyesült Királyságból (Durham University) vagy épp Olaszországból (IULM University), de voltak résztvevők az Egyesült Államokból és Szingapúrból is.

- A konferenciát egy, a magyar tudományos életben tapasztalható hiány hívta életre, mivel a nemzetközileg már legalább húsz éve intézményesült game studies – itthon elsősorban játéktudományként emlegetett – diszciplína fórumai, intézményei Magyarországon még mindig nincsenek kiépülve, holott már a környező országokban is mind léteznek játékkutatói közösségek – mondta el a hirek.unideb.hu portálnak a tanácskozás főszervezője, Orosz-Réti Zsófia, a Debreceni Egyetem (DE) Bölcsészettudományi Kar (BTK) Angol-Amerikai Intézet Brit Kultúra nem önálló Tanszék egyetemi adjunktusa.

A videójátékok és általánosságban a játékok vizsgálatát célzó konferenciákat már korábban is rendeztek Magyarországon, ezek azonban elsősorban informatikai, gazdaságtudományi vagy filozófiai szempontból közelítették a témát, és nem a kultúra szemszögéből.

- A játéktudomány – legyen szó videójáték, asztali szerepjáték, társasjáték vagy a játszás egyéb formáinak kutatásáról – alapjaiban egy interdiszciplináris tudományág, és ezt tükrözik a konferencia prezentációi is, hiszen az irodalom- és színháztudományok mellett olyan klasszikus, nagy hagyományokkal bíró diszciplináris megközelítések is megjelentek, mint a pedagógia, az esztétika, vagy olyan újszerű tudományágak, mint a nosztalgiakutatás vagy az affektuselmélet – fogalmazott megnyitójában a rendezvény társszervezője, Krek-Polyák Norbert doktorjelölt, a DE BTK Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola PhD-hallgatója.

A videójáték és a hozzá kötődő tevékenységek, intézmények, mint például a Youtube vagy a Twitch, ma már megkerülhetetlen részei a digitális kultúrának, ezért a tudományos tanácskozás alkalmat teremtett arra is, hogy a hazai kutatások eredményeit nemzetközi szinten is bemutassák a Debreceni Egyetem oktatói és PhD-hallgatói.

– A rendezvény jól szolgálja a kapcsolatépítést, emellett jó lehetőség arra is, hogy szakmai egyeztetéseket kezdeményezzünk a téma további kutatásáról, vagy akár közös publikációk születéséről, és mindez megteremti annak alapját, hogy a hagyományteremtő szándékkal rendezett eseménynek folytatása lehessen – fogalmazott köszöntőjében Venkovits Balázs, a DE BTK Angol-Amerikai Intézet igazgatója.

A Debreceni Egyetemhez kötődő előadók közül többen az Angol-Amerikai Intézet oktatói, akik aktívan foglalkoznak videójáték-kutatással, az intézet azon kevés hazai szakmai műhely közé tartozik, amely folyamatosan kínál a hallgatók számára játéktudományi (game studies) kurzusokat. A konferencián a DE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének több oktatója, PhD-hallgatója és doktorjelöltje is prezentált a tanszéken működő Asztaliszerepjáték-Kutatócsoport révén, amely az első ilyen jellegű kutató szervezet Magyarországon.    

Sajtóközpont - BZs