FOKozzuk a tudást

A Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kara az idei évben egy új képzési formával és egy megújult fogorvosképzési kurrikulummal várja a jelentkezőket. A gyakorlatorientált oktatás a felsőbb évfolyamokon kiscsoportos formában történik, a képzést a legmodernebb technikák és digitális eszközök segítik.

A Fogorvostudományi Kar a Debreceni Egyetem egyik legfiatalabb karaként versenyképes, tíz féléves osztatlan formában egy világviszonylatban is elfogadott végzettséget, valamint kiváló elhelyezkedési lehetőséget ad. Népszerűsége évről évre töretlen, melyet a jelentkezők magas száma is mutat.  

A kar épületében csaknem 70 kezelőegység, modern előadó és szemináriumi termek, egy különleges CAD/CAM oktatóterem, illetve a frissen felújított és korszerűen felszerelt Fantom terem és Fogtechnikai tanlabor is megtalálható. A tavalyi év végén beszerzett nyolc fogászati szimulátor további lehetőségeket nyújt a gyakorlatorientált képzés megvalósításához.

- A Fogorvostudományi Kar vezetősége mindig fontosnak tartotta a nemzetközi elvárásokhoz igazodó oktatási tematika kialakítását, a biztonságos gyakorlási környezet megteremtését, a készségek fejlesztését és ezzel párhuzamosan egy objektív értékelés biztosítását a fogorvosképzés során. A DEnt Skill Laborunkban elhelyezett fogászati szimulátorok segítségével a 2024-ben felvett hallgatóink már a propedeutikai tárgyak előtt, a második évfolyamtól fejleszthetik manualitásukat a beszerzéssel párhuzamos kurrikulum-módosításnak köszönhetően – hangsúlyozta a DE FOK dékánja.

Bágyi Kinga elmondta: az újonnan bevezetett tantárgyak és a propedeutika blokk után, a negyed és ötöd évfolyamon a hallgatók szakorvosi felügyelet mellett betegellátó tevékenységet végeznek, így az elméleti tudás mellett igazi beavatkozásokkal gyakorlati tapasztalatot is szereznek, ami elengedhetetlen számukra.  

A kari vezető hangsúlyozta, hogy a DE FOK diplomája Magyarországon önálló munkavégzésre jogosítja fel a végzetteket, az Európai Unióban elfogadott, más országokban pedig különbözeti vizsgát követően gyakorolható vele a szakma.  

Hozzátette: a kar hallgatói létszáma stabilizálódott az elmúlt körülbelül 10 évben, 600-700 körül alakul a külföldi és magyar diákok összlétszáma.

- A 2024-es év újdonsága a szeptemberben induló, hat szemeszteres digitális fogászati tervező alapszakunk, ami hiánypótló a mai digitális forradalomban. Az itt végzett szakemberek segíteni tudják majd a fogorvosok és fogtechnikusok munkáját a számítógép vezérelte tervezés és a gyártási folyamatok során, elsősorban a fogpótlástan, fogszabályozás és implantáció kapcsán – sorolta a dékán.

Bágyi Kinga kiemelte: a diákoknak tanulmányaik mellett lehetőségük van a tudományos életbe is becsatlakozni, részt vehetnek a helyi Tudományos Diákköri Konferencián, ahonnan a legjobbak továbbjuthatnak az országos megmérettetésre is. Felkészülésüket kiváló és naprakész tudással rendelkező oktatók segítik, amit a HVG által kiadott rangsor is jelez, hisz az oktatói kiválóság tekintetében a kar a hazai fogorvosképzőhelyek között 2022-ben és 2023-ban is a legjobb helyen szerepelt.

A tudomány iránt érdeklődő végzett fogorvosoknak pedig az ország egyetlen, a Debreceni Egyetemen működő Fogorvostudományi Doktori Iskolája, a FODI kínál lehetőséget további kutatómunkához.  

A tanulás mellett a hallgatóknak több alkalmuk is van a kikapcsolódásra a szemeszter során, hiszen a Hallgatói Önkormányzat, illetve a Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete szervezésében részt vehetnek többek között a gólyatábor, a Medikus Kupa, a felezőbál és a szakestek rendezvényein – jegyezte meg a dékán.


Sajtóközpont