Agrárkutatások a TDK-n

Hat szekcióban negyvenegy előadás hangzott el a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar idei Tudományos Diákköri Konferenciáján (TDK). A legtöbb tanulmányt a növényvédelmi, valamint a természetvédelmi és vadgazdálkodási tématerületen mutatták be a hallgatók.

Hat szekcióban negyvenegy előadás hangzott el a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar idei Tudományos Diákköri Konferenciáján (TDK). A legtöbb tanulmányt a növényvédelmi, valamint a természetvédelmi és vadgazdálkodási tématerületen mutatták be a hallgatók.

A MÉK Dékáni Díját „A hazai lipicai lóállomány genetikai diverzitásának vizsgálata a kancacsaládok felépítésének és nemzetközi összefüggéseinek feltárásával” című dolgozat nyerte el. Ez a pályámű bizonyult a legjobbnak a kar állattudományi szekciójának versenyében, és megkapta a Magyar Lipicai Lótenyésztők Országos Egyesületének különdíját is. 

Az Agrártudományi Doktori Tanács Elnökének Kiemelt Nívódíjával ismerték el „A szalakóták (Coracias garrulus, Linnaeus) odúfoglalási preferenciája és költési sikere fabeton- és hagyományos faodúkban” című értekezést, amely a kari TDK természetvédelmi és vadgazdálkodási szekciójában is a legjobbnak bizonyult.

Az élelmiszertudományi szekcióban az „Élelmiszerek L-glutamát tartalmának meghatározására alkalmas enzim alapú amperometriás bioszenzor fejlesztése és alkalmazása” című tanulmány, a környezetgazdálkodás tématerületén pedig „A Nyírbátori mintaterület talajfizikai modellezése precíziós öntözési céllal” című dolgozat lett az első. A növényvédelmi tagozaton a „Csemegekukorica hibridek golyvásüszög fertőzésre adott fizikai válaszreakcióinak vizsgálata” című pályamű, míg növénytudomány szekcióban az „Őszi zab genotípusok abiotikus stressztűrésének és produktivitásának vizsgálata” című bizonyult a legjobbnak.


Juhász Lajos, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke szerint a bemutatott előadások magas színvonalúak voltak, bizonyították a hallgatók felkészültségét és szakmai jártasságát.

A MÉK TDK keretében a bíráló bizottságok kiválasztották azokat a tanulmányokat, amely nevezhetnek az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. A 36. OTDK Konferenciát 2023 tavaszán rendezik meg Gödöllőn.

Sajtóiroda - ÉE