A Debreceni Egyetem munkatársai rangos állami kitüntetéseket vettek át a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából. A Magyar Érdemrend tiszti- és lovagkeresztjét Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, miniszterhelyettes adta át a Pesti Vigadóban tartott csütörtöki ünnepségen.

Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést kapott Hegedűs Csaba, a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatói, oktatói és gyógyítói tevékenysége, valamint a hazai fogorvos- és szakorvosképzés fejlesztése érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként.

A Debreceni Egyetem több szakembere a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést vehette át. 
Kocsis Imre Tibor gépészmérnök, a Műszaki Kar tudományos dékánhelyettese, az Ipari folyamatmenedzsment Intézet Műszaki Alaptárgyi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára a debreceni mérnöktanár-képzés elindításában és menedzselésében, valamint a helyi közép- és felsőoktatási műszaki szakképző intézmények kapcsolatrendszerének fejlesztésében vállalt szerepével érdemelte ki az elismerést. 

Nagy Sándor Alex hidrobiológus, a Természettudományi és Technológiai Kar Biológiai és Ökológiai Intézete Hidrobiológiai Tanszékének tudományos főmunkatársa kiemelkedő egyetemi oktatói és tudománynépszerűsítő tevékenysége, valamint a hidrobiológus mesterképzési szak magyarországi megalapítása érdekében végzett kiváló munkájáért kapta meg a kitüntetést.

Szabó István fizikus, a Természettudományi és Technológiai Kar egyetemi docense négy évtizede példaadóan végzett kutatói, oktatói és vezetői munkája, valamint az anyagtudományi, fizikusi, villamosmérnöki és mérnökinformatikusi képzés meghonosításában vállalt szerepéért vehette át az elismerést.

Szabó Szilárd geográfust, a Természettudományi és Technológiai Kar Földtudományi Intézet vezetőjét, a Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárát a földtudomány, különösen a természetföldrajz és a geoinformatika területén végzett kiemelkedő kutatási-oktatási tevékenységéért díjazták.


Szentkereszty Zoltán aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusa Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályának osztályvezető főorvosa az aneszteziológia és az intenzív orvoslás területén folytatott lelkiismeretes gyógyítómunkája, illetve az egészségügyi ellátás érdekében végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként kapta meg a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést.

Sajtóiroda- CzA