Díjazott bölcsészhallgatók

A dékáni tanácsteremben kedden rendezett ünnepségen vehették át oklevelüket a Debreceni Egyetem (DE) Bölcsészettudományi Karának (BTK) hallgatói, akik idén Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesültek. Az intézmény egészét tekintve a legmagasabb, 19 fő a díjazottak száma.

A DE BTK az előző tanévben is élen járt a kiválóságok elismerésében, az idei magas létszám azonban még a tavalyit is meghaladta. A nyertes hallgatók angol, történelem, szociológia, kommunikáció- és médiatudomány, tolmács, fordító, filozófia és pszichológia szakokon folytatnak alap- és mesterfokú tanulmányokat az egyetemen.

- Mindez azt is mutatja, milyen széleskörű a kar képzési palettája, a nyertesek folyamatosan magas száma pedig egyben igazolja az oktatómunka kiválóságát is – fogalmazott köszöntőjében Takács Levente.

A DE BTK oktatási dékánhelyettese kiemelte: az ösztöndíj presztízsét jelzi, hogy nem a jövőben elvárható teljesítményekért, hanem már elért eredményekért – sikeres publikációkért, konferenciaszereplésért, kiváló tanulmányi eredményért vagy kutatómunkáért – adományozható.

Takács Levente hangsúlyozta: a most átvett oklevél egyben arra is ösztönöz, hogy folytassák a megkezdett munkát és további eredményeket, sikereket érjenek el tanulmányaik során.

Az ünnepség a Hallgatói Előmeneteli és Mentorálási Munkabizottság megalakulásával folytatódott. A testület célja a karon meglévő jó gyakorlatok összegyűjtése és közvetítése, a lemorzsolódás elleni küzdelem, valamint az esetleges lemorzsolódás okainak feltárása. Emellett a bizottság fontos feladata lesz a jövőben a BTK-n zajló sokrétű tevékenység összehangolása, valamint jelentés és javaslatok készítése a kari oktatási bizottság és a kari tanács számára.

A testület tagjai elsősorban a tanárképzésben érintett nagy hallgatói létszámmal dolgozó szakok (angol, német, magyar, történelem, pszichológia, neveléstudományok), valamint a hallgatók képviselői.

Sajtóközpont - BZs