DE ÁJK – a klasszikustól a nemzetközi üzleti jogig

Az osztatlan jogászképzés mellett többek között igazságügyi igazgatási alapszakra, jogi asszisztens felsőoktatási szakképzésre és angol nyelvű European and International Business Law LLM képzésre is lehet jelentkezni a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karára. Az itt végzettek a klasszikus jogi pályák mellett a gazdasági élet legváltozatosabb területein vagy akár az Európai Unió intézményeinél is munkát találhatnak.

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karára (DE ÁJK) jelentkezők közül legtöbben az ötéves osztatlan jogászképzést választják, melynek képzési programját folyamatosan újítja a kar, igazodva a munkerőpiaci igényekhez és az aktuális képzési trendekhez.  

A kar népszerűségét mutatja, hogy a felvételt nyert hallgatók száma 2021-ben jelentősen, 25 százalékkal emelkedett és a létszámot a 2022-es felvételi eljárásban is tudták tartani.

- A debreceni jogi kar 1996-os újraindulása óta nyitott a munkaerőpiaci szereplők elvárásaihoz igazodó, modern jogterületek oktatására. Ennek jegyében a környezetvédelmi jog, a nemzetközi üzleti tranzakciók joga, az információs társadalom joga, a szellemi alkotások joga és az alternatív vitarendezési lehetőségek jogi keretei is a curriculum szerves részét képezik. Nagy hangsúlyt helyezünk a jog európai és nemzetközi dimenziójának megismertetésére – emelte ki az ÁJK dékánja.  

 
Szikora Veronika hozzátette: a kar oktatói szinte kivétel nélkül rendelkeznek tudományos fokozattal, többen közülük külföldön szerzett oktatási tapasztalattal is, emellett európai és amerikai partneregyetemekről érkező vendégelőadók is kínálnak kurzusokat a hallgatóknak. Az ÁJK valamennyi képzésében részt vesznek a régió igazságszolgáltatási és közigazgatási szervezeteit vezető szakemberek, ezáltal is erősítve a debreceni jogi képzésben szerzett diplomák értékét.  

- A Kassai úti campus korszerű oktatási körülményeket biztosít. A termekben okostáblák és audiovizuális technika segíti a tanítást, illetve a tanulást. A kari épület Aulája valódi közösségi térként szolgál a hallgatóknak. A campuson működő Társadalomtudományi Könyvtár állománya és bárhonnan elérhető elektronikus adatbázisai kiváló hátteret nyújtanak képzéseinknek. Az ÁJK az egyetemi e-learning rendszer kínálta lehetőségeken túl számos kurzus esetében ingyenes elektronikus jegyzetet, önellenőrző feladatokat is kínál – mutatta be az oktatás infrastrukturális hátterét a kar dékánja.   

Szikora Veronika szólt arról is, hogy a kar remek kapcsolatokat alakított ki a régió igazságszolgáltatási és közigazgatási területein tevékenykedő jelentős munkáltatókkal. Gyakornoki és jogi klinikai programok révén a hallgatóknak lehetőségük nyílik a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazására, az Igazságügyi Minisztériummal, a Magyar Jogászegylettel, az Országgyűlés Hivatalával fennálló együttműködés jóvoltából ösztöndíjprogramokat és gyakornoki programokat kínálnak. Partnereik között tudhatnak neves debreceni és budapesti, nemzetközi ügyvédi irodákat, vállalatokat is.
    

- A jogászdiplomával már rendelkező hallgatóinkat az angol nyelvű European and International Business Law LLM mesterképzésre, valamint magyar és angol nyelven elérhető doktori (PhD) képzésünkre várjuk. A kar ezeken túl számos szakirányú továbbképzési programot is kínál speciális jogterületek iránt érdeklődőknek. Ilyenek például a HR szakjogász, a fogyasztóvédelmi jog, az alternatív vitarendezési jog, a jogi szakokleveles egészségügyi szakember és a jogi szakokleveles gazdasági szakember képzések – sorolta a dékán.  

Szikora Veronika kiemelte: a szaknyelvi oktatásban - az országban egyedülálló módon - jogász végzettségű, angol anyanyelvű lektor is részt vesz, ezzel is növelve a hallgatók külföldi elhelyezkedési esélyeit. Így a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzettek a klasszikus jogi pályák (például az igazságszolgáltatás, a közigazgatás) mellett a gazdasági élet legváltozatosabb pozícióiban, de akár az Európai Unió intézményeinél is találhatnak munkát. A tapasztalatok szerint az ÁJK-s hallgatók 97 százaléka a diplomaszerzést követő öt hónapon belül elhelyezkedik.     

 
Sajtóiroda - OCs