Átvették oklevelüket a DE új doktorai

Öt tudományterület 92 új doktora vehette át oklevelét a Debreceni Egyetem doktor- és díszdoktoravató ünnepségén a Főépület Aulájában. Az eseményen átadták a habilitált doktori, a Professor Emeritus, valamint a Doctor honoris causa címeket is.

- Az egyetemi ünnepségek sorában a legkiemelkedőbb a doktoravató, amelyen – az eredményes tudományos képzést és fokozatszerzést követően – átvehetik doktori diplomájukat. Önök a mai naptól professzionális kutatók, legyenek orvosok, vegyészek vagy éppen történészek. Ez az alkalom méltó kezdete azoknak az évtizedeknek, amelyekben kivételes tudással felvértezve az emberiség javát tudják szolgálni a jövőben – fogalmazott ünnepi beszédében Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem (DE) rektora.

A társadalomtudományok, a természettudományok és az informatika, az agrártudományok, a bölcsészettudományok, valamint az orvos- és egészségtudományok terén 92 jelölt közül 78 summa cum laude, 14 cum laude minősítéssel tett eleget a doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek.

„…fogadom, hogy a Debreceni Egyetem doktoraihoz méltó magatartást tanúsítok. Legjobb tudásom szerint munkálkodom az egyetem hírnevének öregbítésén. A tudományos etika tiszteletben tartásával szolgálom a tudományos haladást, az egyetemes emberi kultúrát és a nemzeti értékek megőrzését…” – tettek fogadalmat avatásuk előtt a friss doktorok.

- Kedves új doktortársaim! A néhány perccel ezelőtt átvett okirattal PhD fokozatot szereztek. Egyetemünk önöket a hazai és nemzetközi tudományos életben önálló kutatómunkára érettnek és alkalmasnak nyilvánította. Engedjék meg, hogy a magam, a Szenátus és az egyetem vezetése nevében köszöntsem önöket és kívánjak tudományos pályájukhoz megfelelő lehetőségeket és sok sikert! – köszöntötte az avatottakat a rektor.

Az ünnepség a habilitált doktori címek átadásával folytatódott: az agrártudományok területén 2, a bölcsészettudományok területén 4, a műszaki tudományok területén 2, az orvos- és egészségtudományok területén 12, a társadalomtudományok területén 8, a természettudományok területén 5, összesen 33 egyetemi oktató tett eleget a habilitációs eljárás követelményeinek.

A Szenátus Professor Emeritus címet adományozott az intézmény kilenc nyugalmazott tanárának: Bányai Istvánnak, Batta Gyulának, Csorba Péternek, Dombrádi Viktornak, Erdődi Ferencnek, Papp Klárának, Somsák Lászlónak, Szabó Gábornak és Szöllősi Jánosnak.

A DE Szenátusa 2008 tavaszán alapította a Debreceni Egyetem Publikációs Díja kitüntetést. Az elismerés azon oktató vagy kutató részére adományozható, aki az intézményben folyó kutatómunka eredményét rangos szakmai publikációban jelentette meg és azt az egyetemi adatbázisban hozzáférhetővé tette. A kitüntetést ezúttal is öten vehették át az egyetem kiemelt kutatási területeiről.

Az eseményen Sorin J. Brull-t, az amerikai egyesült államokbeli Mayo Clinic, Florida professzorát pedig díszdoktorai sorába iktatta a Debreceni Egyetem.

Sajtóközpont – BZs