Zsoldosok és keresztesek az egyetemen

Legfrissebb tudományos eredményeit prezentálta 16 szekcióban 52 hazai és külföldi történész-kutató azon a nemzetközi konferencián, amelyet június 22–24. között rendezett a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézete, az Histoire et Cultures de l’Antiquité et du Moyen Âge – Université de Lorraine Nancy-Metz (Franciaország) és a Centro de História da Sociedade e da Cultura, Universidade de Coimbra (Portugália).

A „Mercenaries and Crusaders - Zsoldosok és keresztesek (1202–1480)” című szakmai találkozó a Debreceni Egyetem (DE) Tématerületi Kiválóság Programjának „Magyarország a középkori Európában” kutatócsoportja támogatásával valósult meg.

- A résztvevő kutatóintézetek tekintetében rendkívül sokszínű a tanácskozás, amely biztosítja a kapcsolatot a különböző intézményekben, országokban működő kutatócsoportok között, és amely – a hagyományteremtő szándéknak köszönhetően – tovább erősíti a nemzetközi együttműködést – fogalmazott köszöntőjében Bárány Attila, a DE Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Középkori, Koraújkori Magyar Történeti és Segédtudományi Tanszék vezetője.

A megnyitót követően Valérie Toureille, a CY Cergy Paris Université (Cergy-Pontoise) oktatója tartott plenáris előadást, amely VII. Károly hadseregreformjába nyújtott betekintést.

– Az uralkodó célkitűzése az azincourt-i vereség (1415) nyomán elharapódzó fosztogatások felszámolása volt, így a Louppy-le-Château-i rendelettel megújította a királyi hadsereget, amelyben ezt követően csak az válhatott kapitánnyá, akinek lojalitása megkérdőjelezhetetlen volt – hangsúlyozta az előadó.

A prezentáció rámutatott arra, hogy VII. Károly reformja nagy hatást gyakorolt a francia társadalomra, annak militarizálódására, valamint elősegítette a hadsereg professzionalizálódását is.

A tanácskozás első napján összesen 8 szekcióban hallgathattak előadásokat az érdeklődők, és a második napon is ugyancsak 8 szekcióban zajlott a tudományos eszmecsere.

Saul António Gomes, az Universidade de Coimbra egyetemi docense „The Idea of Crusade in Portugal through the 15th century” címmel tartott plenáris előadást. A prezentáció a 15. századi Afrikába irányuló portugál keresztes hadjáratokra fókuszált, amelyek Ceuta 1415. évi portugál elfoglalása után indultak meg. Hangsúlyozta: a gazdasági célok mellett ezeket a hadjáratokat áthatotta a keresztes eszme.

A rendezvényt a Történelem Intézet könyvtárában minikiállítás színesítette, amely az 1222-es, idén 800 éve kiadott Aranybulla pecsétjének 3D modelljét és a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár gyűjteményében fellelhető Thuróczy krónika 1488-as brünni kiadását is bemutatta.

A konferencián elhangzott előadások anyaga hamarosan kiadvány formájában is megjelenik. A tervek szerint a következő, hasonló tematikájú tudományos találkozónak Coimbra adhat otthont.

A szakmai programok mellett a konferencia résztvevői a várossal is megismerkedtek, így – többek között – látogatást tettek a Nagytemplomban és a Református Kollégiumban is.

A harmadik napon a konferencia résztvevői és szervezői Nyírbátorba utaztak, ahol megtekintették a minorita és a református templomot. Érintették a szabolcsi földvárat, majd ismerkedve a magyar ízekkel koccintottak egy tokaji borkóstolón.

Sajtóközpont - BZs