Ülésezett a Szenátus

A Debreceni Egyetem nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztéséről és új együttműködési megállapodások megkötéséről is szó volt az intézmény Szenátusának októberi ülésén. A testület számos szabályzatot módosított és új szakok indításáról is döntött.

Szilvássy Zoltán rektor beszámolójában kiemelte, hogy az elmúlt időszakban megnövekedett a nagyköveti látogatások száma.

- Számos külföldi delegáció érkezett Közép-Ázsiából és a Távol-Keletről, ezek az együttműködési lehetőségek újabb lendületet adnak a Debreceni Egyetem széleskörű nemzetközi rendszerének további fejlődéséhez – hangsúlyozta Szilvássy Zoltán. Hozzátette: az új kapcsolatok révén az intézmény további lépéseket tehet a külföldi hallgatói létszám növelésében is.

Bács Zoltán kancellár az elmúlt időszak gazdasági eseményei közül a finanszírozási szerződésben megjelölt indikátorok teljesítését emelte ki, köszönetet mondva az egyetemi polgároknak az ehhez vezető kitartó és következetes munkavégzésért.

A Szenátus címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról döntött, módosította a karok működési rendjéről szóló szabályzat Általános Orvostudományi, Egészségtudományi, Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai, Gyógyszerésztudományi és Műszaki Karra vonatkozó részét, valamint támogatta a felvételi eljárásról szóló szabályzat több kari módosító indítványát. Döntött a testület a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat, a Doktori Szabályzat, az Új Nemzeti Kiválóság Program pályázatainak intézményi lebonyolítását rögzítő szabályzat, illetve az Iratkezelési Szabályzat módosításáról is. A Szenátus támogatásával az egyetem közhasznú felügyelő bizottságában Tóth Csaba professzor váltja Imre László professzor tudományos képviselőt.

Az oktatási ügyek között javaslatot fogadtak el a 2023/2024-es tanév Képzési Programjának módosítására hat kart érintően, valamint támogatták a tanév időbeosztásának módosítását a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon (MÉK).

Számos új képzésről is szavazott a szenátus: repülőmérnöki alapképzési szak (magyar nyelven) és járműmérnöki mesterképzési szak (magyar és angol nyelven történő) indításáról a Műszaki Karon, a kertészmérnöki MSc levelező munkarendben történő indításáról, valamint kertészeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosításáról a MÉK-en. Támogatták az agrárkar indítványát kertészeti szakember szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására is, valamint a Testnevelési Egyetemmel és a Pécsi Tudományegyetemmel közösen kidolgozott sport mentáltréner mesterszak indításáról szóló javaslatot.

A testület elfogadta a Debreceni Egyetem részvételével működő gazdasági társaságok 2022. évi működéséről szóló kancellári beszámolót. Bács Zoltán kiemelte, hogy valamennyi egyetemi cég az előzetes elvárásoknak megfelelően teljesít.

Több együttműködési megállapodás megkötését is támogatta a Szenátus, a Czech University of Life Sciences Prague (Csehország), a Havannai Egyetem (Kuba) és a Beijing University of Agriculture (Kína) intézménnyel, továbbá a Tokaj-Hegyalja Egyetemmel. Utóbbi kapcsán Szilvássy Zoltán rektor megjegyezte, hogy az oktatásra és kutatásra is kiterjedő megállapodás – a Mádi Bor Akadémia közreműködésével – új lehetőségeket nyit a közös szőlészeti és borászati képzések indításában.


Ugyancsak támogatta a testület a stratégiai partnerségi megállapodás megkötését az LLP Astana IT University-vel (Kazahsztán), illetve együttműködési megállapodásról a Gulistan State Pedagogical Institute-tal (Üzbegisztán).

 

Sajtóközpont - TPL