A Debreceni Egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriuma jóváhagyta a Szenátus által elfogadott módosításokat. A napirendi pontokban többek között foglalkoztatási szabályokról, az intézmény organogramjának módosításáról, általános rektorhelyettesi megbízás kiadásáról és új mesterképzési szakok indításáról határozott a testület.

A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriuma áprilisi ülésén jóváhagyta azokat a módosításokat, amelyek az egyes munkakörök betöltésére, valamint a pályáztatás rendjére és az egyéb foglalkoztatási szabályokra vonatkoznak. Emellett a testület elfogadta a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat törzsrészének, valamint Alapító Okiratának mellékletét képező organogram módosítását, illetve az intézmény megfelelési, azaz compilance szabályzatát is.

A kuratórium támogatta Pető Károly általános rektorhelyettesi megbízásának kiadását a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata alapján.

A Műszaki Karon lefolytatott dékánválasztásról is szó volt az ülésen, a testület jóváhagyta Husi Géza dékáni megbízatását. A testület foglalkozott új mesterképzési szakok létesítésével is, ennek megfelelően elfogadta a gyógyszerfejlesztési kutatás-menedzsment mesterképzési szak, valamint az orvos-közgazdász mesterképzési szak elindítását.


Az ülésen jelen volt a kuratórium minden tagja, a testület titkára és a felügyelőbizottság két tagja.

Sajtóközpont