Ülésezett az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma

Rektorhelyettesi és dékáni megbízatások, valamint a Debreceni Egyetem alapító okiratának és organogramjának módosítása is napirendre került a fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának legutóbbi ülésén.

A Debreceni Egyetem Szenátusa júniusi ülésén támogatta Tőzsér József élettudományokért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettesi, illetve Harsányi Endre agrár- és élelmiszertudomány fejlesztésért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettesi pályázatát. A kuratórium június 30-án, csütörtökön megtartott ülésén a fenntartó egyetértett azzal, hogy a Debreceni Egyetem rektora a Szenátus véleményének mérlegelését követően a fentiek szerint döntött a rektorhelyettesi megbízások kiadásáról.

A testületi ülésen szó volt arról is, hogy GTIDEA kuratóriuma jóváhagyta a Kari Tanács rangsorolását, és véleményének mérlegelését követően az Informatikai Kar és a Gazdaságtudományi Kar vezetőinek megbízását.

A kuratórium elfogadta a Debreceni Egyetem alapító okiratának és organogramjának 2022. június 23-án, a Szenátus által megszavazott módosítását. Utóbbira az egyetem kari struktúrájának átalakítása miatt volt szükség, ugyanis a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása nyomán a Népegészségügyi Kar Egészségügyi Karba történő beolvadásával létrejön az Egészségtudományi Kar (ETK).


Az ülésen jelen volt a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi titkára, Bács Zoltán, valamint a felügyelőbizottság elnöke Orbán Ildikó és Mészáros József, felügyelőbizottsági tag.

Sajtóközpont