Ülésezett az alapítvány kuratóriuma

Többek között a Debreceni Egyetem beiskolázási jövőképe, a legfrissebb, külföldiek képzésére vonatkozó felvételi adatok, és az egyetemi tulajdonú vállalatok 2021. évi beszámolói kerültek napirendre a fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának legutóbbi ülésén.

A Debreceni Egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának szeptember 7-ei ülésén Jenei Attila, a Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ igazgatója számolt be az idei felvételi időszak külföldi hallgatókat érintő eredményéről, illetve a Debreceni Egyetem rangsorokban betöltött pozíciójáról. 

Pósánné Rácz Annamária oktatási igazgató vázolta az egyetem beiskolázási jövőképét, valamint  beszámolt a tervezett intézményi támogatási programról is.

Az ülésen Bács Zoltán, a kuratórium titkára ismertette az intézmény tulajdonában álló cégek 2021. évi beszámolóit, és előzetesen tájékoztatta a közfeladat-finanszírozási szerződés indikátorainak várható eredményeiről a kuratóriumi tagokat.

A DE-t érintő nemzetközi szerződésekről Szilvássy Zoltán kuratóriumi tagként tájékoztatást adott a testületnek, mely mindemellett jóváhagyta a Debreceni Egyetem 2022. évi közbeszerzési terv módosítását, és megvitatta azokat a javaslatokat, amelyek meghatározhatják a Debreceni Egyetem további fejlődését. 


A kuratóriumi ülésen az öt kuratóriumi tag és a titkár mellett jelen volt még Orbán Ildikó, a felügyelőbizottság elnöke, László Géza vagyonellenőr és Wessely Vilmos könyvvizsgáló is.

Sajtóközpont