Új vezetők dolgoznak a tehetséges fiatalokért az ÁOK-n

Átvette megbízólevelét a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának új elnöke és két oktatói titkára szerdán Mátyus László dékántól. Az új vezetők kinevezése három évre szól.

- A tehetséggondozás legmagasabb szintje a tudományos diákkör. Az, hogy az Általános Orvostudományi Karon országosan is kiemelkedő ez a tevékenység, a Tudományos Diákköri Tanács most leköszönő vezetőinek elismerésre méltó szakmai munkáját is dicséri. Ők több mint tíz évig nagy empátiával, lelkesen dolgoztak a tehetséges fiatalokért – hangsúlyozta köszöntőjében Mátyus László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja.   

A professzor méltatta a Tudományos Diákköri Tanács leköszönő elnökének, Erdődi Ferenc professor emeritusnak, illetve a két titkárának, Bereczky Zsuzsannának, a Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék egyetemi docensének és Szentandrássy Norbertnek, az Élettani Intézet egyetemi docensének több éven át végzett színvonalas szakmai munkáját, majd átadta az új vezetők megbízólevelét.   

Mátyus László dékán az Általános Orvostudományi Kar Tudományos Diákköri Tanács elnöki feladatainak ellátásával Panyi Györgyöt, a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet egyetemi tanárát bízta meg, az oktatói titkári pozícióra pedig Fagyas Miklóst, a Kardiológiai Intézet egyetemi docensét,


valamint Kristóf Endrét, a Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet adjunktusát kérte fel.  

- Azt kérem az új vezetőktől, hogy folytassák elődeik színvonalas szakmai munkáját és közösen dolgozzunk azért, hogy a korábban megfogalmazott célokat teljesíthessük, például azt, hogy minél nagyobb számban vonjuk be a külföldi hallgatókat a tudományos diákköri munkába. Ezt a tevékenységet egyrészt dékánként, másrészt az Országos Tudományos Diákköri Tanács Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottságának elnökeként, illetve az OTDT alelnökeként a jövőben is segítem – fogalmazott Mátyus László.      

Az új elnököt és a titkárokat 2026. júniusáig nevezte ki Mátyus László dékán, aki az Általános Orvostudományi Karon rendezett szerdai ünnepségen adta át a vezetők megbízóleveleit.    

Sajtóközpont - CzA