Segítő szakembereket avatott az Egészségtudományi Kar

Frissen végzett egészségügyi és szociális munkások, népegészségügyi és táplálkozástudományi szakemberek, ápolók, dietetikusok, gyógytornász-fizioterapeuták, mentőtisztek, szülésznők, népegészségügyi ellenőrök, védőnők, egészségügyi szervezők, szociális munkások és addiktológiai konzultánsok vehették át oklevelüket a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar diplomaosztó ünnepségén Nyíregyházán. A ceremónián száznegyvenegy diplomást avatott az ETK.

Nappali tagozaton alap- és mesterképzésen összesen 77, levelező tagozaton pedig 64 végzős hallgató vehette át oklevelét a február 10-én, pénteken megrendezett ünnepi ceremónián Nyíregyházán, az Egészségtudományi Karon.

Móré Marianna dékán ünnepi beszédében hangsúlyozta: a végzősöknek – azzal, hogy az Egészségtudományi Karon szereztek diplomát – felelősségteljesen kell helytállniuk a munka világában, hiszen a rászorulók tőlük várják a segítséget.

- Sok elvárással és teljesítménykényszerrel jellemezhető időszakot zártak le a hallgatók, akik szakmailag és emberileg is fejlődhettek. Van okuk arra, hogy büszkék legyenek magukra, hiszen olyan problémákkal szembesültek, amelyekkel korábban nem kellett megküzdeniük. A most átvett diploma bizonyítja, hogy sikeresen teljesítették az akadályokat, joggal töltheti el a családtagokat a büszkeség. Ugynakkor a kar munkatársait is, hiszen a hivatást és a tudományt egyaránt szolgálva, komplett tudáskészlettel készíthettük fel a fiatalokat olyan szakmákra, amikből talán legnagyobb ma a hiány az országban. Az oklevéllel a végzősöknek nemes feladatuk lesz hivatásuk tekintélyét megőrizni, a szociális gondoskodás, az egészségmegőrzés, a gondozás, az egészségvédelem és az egészségügyi ügyvitelszervezés területén olyan elhivatottsággal tevékenykedni, hogy az hozzájáruljon a lakosság szociális helyzetének javulásához, egészségének megőrzéséhez. Fontos, hogy emlékezzenek azokra a szavakra és gondolatokra, amelyeket kimondtak és ezáltal a hivatásuk részeként vállaltak az eskütétel során – fogalmazott a kari vezető.

A pénteki ceremónián okleveles egészségügyi szociális munkásokat, okleveles népegészségügyi szakembereket, okleveles táplálkozástudományi szakembereket, ápolókat, dietetikusokat, gyógytornász-fizioterapeutákat, mentőtiszteket, szülésznőket, népegészségügyi ellenőröket, védőnőket, egészségügyi szervezőket, szociális munkásokat és addiktológiai konzultánsokat avatott az Egészségtudományi Kar.


Az ünnepségen átadták a kar Kiváló Oktatója, Kiváló Dolgozója kitüntetéseket és a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének Elismerő oklevelét is. Kövér András Emlékéremmel díjazták a magas szintű kutatói, kutatásszervezői és tudományos munkát, a példaértékű oktatói-kutatói tevékenységet, valamint a kar végzősei számára – kiemelkedő tanulmányi eredményük és magas szintű tudományos munkájuk elismeréseképpen – odaítélték a Hadházy Csaba Emlékérmet is. Mindemellett elismerésben részesültek azok a hallgatók, akik részt vettek a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában és sikeresen teljesítették annak követelményeit.

Sajtóközpont - BZ