Pedagógusait köszöntötte a Debreceni Egyetem

Idén is megrendezte hagyományos pedagógusnapi ünnepségét a Debreceni Egyetem. A Főépület Aulájában tartott szerdai eseményen kitüntetéseket és intézményvezetői megbízást adott át az egyetemi vezetés.

A Debreceni Egyetem (DE) a pedagógusképzés hosszú évtizedekre visszanyúló hagyománnyal rendelkező felsőoktatási intézménye, gyakorlóiskolái révén pedig jelentős szerepet tölt be a város és a megye köznevelésében is.

- Csak az az ünnep marad fenn, amely a társadalom számára valamilyen értéket jelent. Ezért hordoz fontos üzenetet, hogy hét évtized óta minden évben van egy nap, amikor tisztelgünk a pedagógustársadalom, a pedagógushivatás előtt, hiszen ez az a közösség, amelynek munkája, a következő generáció nevelése, tanítása pótolhatatlan és meghatározó az ország, a nemzet jövője számára – mondta ünnepi köszöntőjében Bartha Elek.

A DE oktatási rektorhelyettese kiemelte: ebben a munkában az egyetem egyrészt intézményfenntartóként, az iskolák, óvodák partnereként, valamint a következő pedagógusgeneráció nevelőjeként is részt vállal.

Az idei évben osztatlan tanárszakon 131 fő tesz záróvizsgát, rövid ciklusú tanárképzésben 44-en szereznek diplomát. A különböző tanárképzéseken - osztatlan, rövidciklusú, szakmai tanárképzés - jelenleg több, mint ezer hallgató tanul a Debreceni Egyetemen.

- A tanárszak alapja a diszciplináris tudás bővítése, a hallgatók elméleti felkészítése, valamint a tanári mesterség gyakorlati kompetenciáinak elsajátítása. Idén ez utóbbi pillért erősítettük meg, hogy a hallgatók olyan gyakorlatorientált képzésben részesüljenek, ahol a legújabb oktatási módszereket, szakmódszertant sajátíthatják el, megismerhetnek tanári habitusokat és nem utolsó sorban már az egyetem első éveiben találkozhatnak általános és középiskolásokkal, így valós tudást, tapasztalatokat szerezve lehetnek a jövő pedagógusai - fogalmazott ünnepi beszédében Forisek Péter.

- Ebben a munkában továbbra is számítunk a gyakorlóiskolák és a partneriskolák támogatására és a még szorosabb együttműködésre, hiszen valamennyiünk érdeke, hogy jól képzett, hivatásukban megbecsült pedagógusok kerüljenek ki az egyetemről – hangsúlyozta a DE Tanárképzési Központ főigazgatója.

Az eseményen adták át a Klebelsberg Kunó-díjat, a Debreceni Egyetem Tanárképzéséért-díjat, valamint a Jausz Béla-díjat.

A Debreceni Egyetem vezetése 2017-ben döntött arról, hogy az egyetem előtti téren szobor állításával tiszteleg Klebelsberg Kunó munkássága előtt. Az egykori vallás- és közoktatásügyi minisztert ábrázoló alkotást 2018. május 15-én avatták. Ebből az alkalomból az egyetem Szenátusa Klebelsberg Kunó-díj alapításáról döntött. Az elismerés a Debreceni Egyetem fenntartásában működő gyakorlóiskolák pedagógusai közül évente egy alkalommal annak a pedagógusnak, oktatónak adományozható, aki az oktatás-nevelés, a tehetséggondozás és a továbbtanulásra felkészítés terén magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el.

Az idei díjazott Kalocsainé Abuczki Erika, a DE Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma oktatója.

Az egyetem tanárképzése érdekében több éven át tartó, kimagasló tevékenységéért a Debreceni Egyetem Tanárképzéséért-díjban részesült Duffek Mihály, a DE Zeneművészeti Kar professzor emeritusa.

Jausz Béla-díjat vehetett át Farkasné Pécsi Éva, Háda Tibor és Kovács Andrea Sára, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájának vezetőtanára, Koós Judit, a debreceni Ady Endre Gimnázium mentortanára, valamint Sinayné Tar Judit és Soltész Adrienn, a DE Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma vezetőtanára.

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének Elismerő Oklevelét Ecsedi Vivien VI. éves, magyartanár-etikatanár szakos és Borbély István V. éves, angoltanár-történelemtanár szakos hallgató kapta.

Az ünnepségen vehette át vezetői kinevezését Nagyné Biró Edit, akit az egyetem rektora 2023. augusztus 1-től 2028. július 31. napjáig bízott meg a DE Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma igazgatói feladatainak ellátásával.

Sajtóközpont – BZs