Pályázati lehetőségek a visegrádi országokkal

A kutatók és hallgatók számára kínált ösztöndíjakról, valamint a támogatott együttműködési formákról tartott tájékoztatót a Debreceni Egyetemen Petr Mareš, a Nemzetközi Visegrádi Alap igazgatója.

A 2000-ben megalakult Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) képviselői a Debreceni Egyetem 13 karának szakemberei és a Nemzetközi Iroda munkatársai számára mutatták be az adományozó szervezet támogatási rendszerét.

- Olyan eredeti megközelítéseket keresünk, amelyek segítik a régió fejlődését hét fő területen: kultúra, oktatás, innováció, demokratikus értékek, közpolitika, környezetvédelem és turizmus, valamint társadalmi fejlődés. Víziónk egy olyan Közép-Európa, amely tisztában van közös történelmével, valamint a kölcsönös tisztelet és együttműködés szükségességével egy jobb jövő érdekében a tágabb európai kontextusban – mondta a tájékoztatón Petr Mareš, a Nemzetközi Visegrádi Alap igazgatója.

Az IVF éves költségvetése 10 millió euró, amelyet a V4-ek kormányainak egyenlő mértékű hozzájárulásaiból biztosítanak. A szervezet pályázati rendszerének bemutatását követően Merenics Éva, az IVF projektmenedzsere kiemelte, hogy az alap a nagy nemzetközi együttműködések mellett egyéni ösztöndíjakat is támogat.

- A mobilitást támogató ösztöndíjak elsősorban mesterképzésben tanuló vagy már végzett hallgatóknak és fiatal kutatóknak nyújtanak “free mover” támogatást 1-2 szemeszter idejére a V4-országok bármelyik egyetemére, valamint a program társult országaiba. A hallgatók szemeszterenként 3000 euró támogatásban részesülnek. Az alap számos más, speciális ösztöndíjlehetőséget is kínál, ilyenek például a művészeti ösztöndíjak New Yorkban, illetve a kutatói ösztöndíjak Tajvanon – sorolta a hirek.unideb.hu-nak Jánosy Orsolya, a Debreceni Egyetem Nemzetközi Irodájának vezetője.

Az egyetem mobilitási programjait koordináló iroda vezetője kiemelte, hogy a Nemzetközi Visegrádi Alap számos lehetőséget biztosít a DE intézetei számára is, amelyek jó alkalmat teremtenek a nemzetközi partnerségek fejlesztésére, illetve együttműködések kialakítására.

- A nemzetközi szervezet kisebb projektek, például konferenciák, rendezvények, sportesemények szervezésén túl nagyobb költségvetéssel a Nyugat-Balkán és a Keleti Partnerség országaival történő együttműködéseket is támogatja – tette hozzá Jánosy Orsolya.

Sajtóközpont - ÉE