Minden készen áll gróf Tisza István szobrának fogadására, melyet szombaton szállítanak új helyére és hétfőn lepleznek le a Debreceni Egyetem Főépülete előtt. Az avató ünnepséget az egyetemi tévé élőben közvetíti.

A tragikus sorsú miniszterelnöknek 1927-ben állítottak szobrot a klinika előtt, amit 1945-ben akkori egyetemi hallgatók döntöttek le. Sokáig rejtegették, majd 2000-ben újraavatták, bár nem az eredeti helyén. Idén tavasszal kezdeményezte a Hallgatói Önkormányzat, hogy az intézmény egykori névadójának tiszteletére a szobor restaurálás után az egyetemi főépület elé kerülhessen.

- Tisza Istvánnak elévülhetetlen érdemei voltak a Debreceni Egyetem megalapításában, illetve az Orvostudományi Kar létrejöttében. Ezért idén tavasszal javasoltuk az egyetem vezetésének, hogy intézményünk egykori névadójának szobra kerüljön az egyetem főépülete elé, mert véleményünk szerint az alkotás eddig a gróf személyiségéhez méltatlan, félreeső helyen állt a klinika előtt – hangsúlyozta Körösparti Péter, az áthelyezést szorgalmazó DE HÖK korábbi elnöke a szoboravató pénteki bejárásán.

A szobor talapzata és környezete már elkészült, és az alkotás restaurálása is befejeződött, így szombaton délelőtt szálltják a püspökladányi műhelyből új helyére. Kisfaludi Stróbl Zsigmond alkotását a korábbi újraavatási ünnepség időpontjában, október 31-én 12 óra 30 perckor leplezik le. (Az avató ünnepséget az egyetemi tévé négy kamerával élőben közvetíti az unideb.hu-n.) A rendezvényt tudományos szimpózium előzi meg a Főépület Aulájában, melyen Tisza István történelemben betöltött szerepéről és debreceni kötődéséről lesz szó.

Tisza István és Debrecen

Tisza István a debreceni diák

Tisza István (1861-1918) debreceni diák volt. Tanulmányait mindvégig kitűnő eredménnyel végezte, és mindössze 20 évesen be is fejezte. Első négy gimnáziumi évét mint magántanuló, a második négy évet mint nyilvános, rendes tanuló végezte a Debreceni Református Kollégiumban.  1875. július 14-én – 14 éves korában – érettségizett.

Az egyetem megalapításának támogatója

Hosszú tárgyalások előzték meg a debreceni egyetem létrejöttét, amelyekbe Tisza István 1911-ben kapcsolódott be. „Életem egyik legnagyobb eredményének tekinteném, ha Debrecenben, ahol fiatalkori tanulmányaimat végeztem, egyetem állíttatnék fel.” – mondta egy szeptember 14-i tanácskozáson, amelyen akkor, a képviselőház elnökeként vett részt.  Bizakodott a sikerben, és ahogy egyik, a fia nevelőjéhez írt levelében fogalmazott: „… nagy örömmel fejezhetem ki azt a biztos reménységet, hogy a debreceni egyetem, mint teljesen elsőrangú állami intézmény fog megszületni anélkül, hogy református jellegét s a kollégiumhoz fűződő történelmi tradíciókat elvesztené…”

Tisza István az 1914-es első tanévnyitó idején már miniszterelnökként fogadhatta Kiss Ferenc rektor köszönő táviratát, és támogathatta a minisztertanácsban a klinikatelep építését.

Tisza István emlékezete

Az egyetem tanácsa 1921. január 28-án a jogi kar indítványára és a négy kar egyhangú határozatára kimondta, hogy „egyetemünk az egyetem létrejötte körül annyi érdemet szerzett nagy férfiúnak, a magyar nemzeti eszméért vértanúhalált halt gróf Tisza István nevéről neveztessék el.” Az ünnepélyes névadó közgyűlést június 5-én tartották, és az egyetem elnevezése Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetemre változott.

Tisza emlékére 1920-tól évente gyászünnepélyt rendeztek, 1924 óta pedig – elsősorban tudományos jelleggel - Tisza István születésnapján, április 22-én tartottak programot. Az ünnepségen a mindenkori rektor köszöntője mellett egy rangos előadás is elhangzott.

Az ő emlékét szolgálta az az ereklyegyűjtemény is, amely számos eredeti levéllel, fényképpel féltve őrzött kincse volt az egyetemnek.

Az egykori miniszterelnököt ábrázoló első hazai szobrot, Kisfaludi Stróbl Zsigmond alkotását 1927. október 17-én állították fel a Klinika előtt, ahol egészen 1945. április 23-ig, ledöntéséig fogadta az előadásra siető hallgatókat. A meggyalázott szobrot a Déri Múzeumba menekítették és őrizték meg egészen 2000-ig, amikor a gyász évfordulóján, október 31-én – bár nem az eredeti helyén – újra felállították.

2016 márciusában kezdeményezte a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata a szobor áthelyezését a Főépület elé.

forrás:
Horánszky Nándor: Gróf Tisza István kapcsolata tanárával, Géresi Kálmánnal
Tisza emlékkönyv (Tisza és a Debreceni Egyetem, írta Verzár Frigyes) 1928.

Sajtóiroda – BZS - TB