Elismert pedagógusaink

Hosszú időn át magas színvonalon végzett munkájukért elismeréseket vehettek át az egyetem, valamint gyakorló- és a partnerintézményeinek oktatói pedagógusnap alkalmából a Debreceni Egyetem Főépületének Aulájában június 3-án rendezett ünnepségen.

Az eseményen az intézmény kilenc oktatója részesült elismerésben, a kitüntetések átadását követően pedig az új intézményvezetők vehették át megbízásukat.

- A pedagógusnap – bár nem pirosbetűs ünnep a naptárban – évtizedek óta sem vesztett aktualitásából. Olyan alkalom, amely tanárként, diákként, szülőként szinte mindenkit érint. Érinti az egyetemet, a régió legnagyobb pedagógusképző intézményét is, hiszen kiemelt feladatunk a pedagógus-utánpótlás biztosítása. Ellátjuk a várost, a régiót, vagy akár az országot is a jövő tanáraival, akik aztán majd munkájuk során a következő nemzedékeket nevelik – mondta ünnepi köszöntőjében Bartha Elek. A DE oktatási rektorhelyettese kiemelte: az ünnepséggel megbecsülésünket fejezzük ki pedagógusaink iránt, akik a mindennapok öröme, sikerei mellett a tanítás nehézségeivel is megküzdenek nap mint nap.

„Egy gyerekből kihozni, ami, mint a tarokkban, a kártyában benne van, nem könnyebb dolog, mint egy csatát megnyerni.” – idézte Németh László gondolatait ünnepi beszédében a pedagógusmunka fontosságát hangsúlyozva Pósán László, hozzátéve: ez minden pedagógus kihívása és küldetése is egyben. A Magyar Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke kijelentette: fontos nap a mai, mint ahogyan fontos és megkerülhetetlen az egyetemi fenntartású gyakorlóiskolák szerepe is a pedagógusképzésben.

Forisek Péter, a Debreceni Egyetem tanárképzési főigazgatója a köszöntésen túl az eddig elért eredményeket ismertette: a tanárképzésben is országosan egyedülállóan széles portfólióval rendelkezik az egyetem, 25 osztatlan tanárszakot kínál 198 párosításban, 21 rövidciklusú tanárszakot, 4 szakmai tanárképzést, a tanári továbbképzéshez pedagógus szakvizsgát és 29 féle szakirányú továbbképzést.

– A két gyakorlóiskola összesen négy feladatellátási hellyel olyan bázist nyújt a mintegy 300 hallgatónak, ahol a megszerzett szakmai ismeretek bővítése mellett kiváló vezetőtanárok irányításával gyakorlati tapasztalatokra is szert tehetnek – hangsúlyozta Forisek Péter főigazgató.

A pedagógusmunka elismerésére 2018-ban alapította a Debreceni Egyetem a Klebelsberg Kunó-díjat, amely az egyetem fenntartásában működő gyakorlóiskolák – a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma, valamint a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája – pedagógusai részére adományozható az oktatás, nevelés, a tehetséggondozás és a továbbtanulásra való felkészítés terén végzett magas színvonalú, példaértékű tevékenységért.

Az elismerést ebben az évben a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája pszichológusai, Kissné Kálmán Marianna és Kun Hajnalka vehették át.

A Debreceni Egyetem Tanárképzéséért-díjat az intézmény 2014-ben alapította. A díj az egyetem oktatói, kutatói, dolgozói részére adományozható, akik a tanárképzés érdekében hosszú időn át kimagasló tevékenységet folytattak, illetve adományozható azoknak a hazai és külföldi szakembereknek, közéleti személyiségeknek, akik az egyetem tanárképzésének érdekében kiemelkedő munkát végeztek, elősegítve ezzel a tanárképzés egészének fejlődését; tevékenységükkel hosszú időn át meghatározó módon hozzájárultak a tanárképzés eredményes oktató, kutatómunkájához. A Debreceni Egyetem Szenátusa 2021-ben a díjat Maticsák Sándor egyetemi tanárnak, a Debreceni Egyetem korábbi tanárképzési főigazgatójának adományozta.

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájában végzett vezetői munkájáért a Debreceni Egyetemért Emlékérem kitüntetésben részesült Futóné Monori Edit intézményvezető és vezetőtanár.

A Debreceni Egyetem Tanárképzési Kollégiuma 2019-ben alapította a Jausz Béla-díjat. Az elismerés a Debreceni Egyetem gyakorló- és partneriskoláinak tanárai részére adományozható, akik az egyetem tanárképzésének érdekében több éven át tartó, kimagasló tevékenységet végeztek, és az oktatás-nevelés terén kiemelkedő eredményeket értek el. A kitüntetést idén Dér Balázsné Dobi Inci, a hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium intézményvezetője, Nagyné Bíró Edit, a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma intézményvezető-helyettese, vezetőtanára, Sápiné Bényei Rita, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája intézményvezető-helyettese, vezetőtanára és Szegediné Nagy Judit, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája vezetőtanára vehette át.

Kedves Fanni 6. éves angol-történelem tanárszakos hallgató a járványhelyzet alatt a gyakorlatok segítésében nyújtott kiemelkedő teljesítményét a Hallgatói Önkormányzat Elnökségének Elismerő Oklevelével díjazta.

Az ünnepség keretében vehette át vezetői megbízását a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája intézményvezetője Denichné Hajdu Mónika Tímea, a Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája intézményvezetője Balogh Beáta, a Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája intézményvezető-helyettese Kovácsné Fazekas Mónika és a Debreceni Egyetem Óvodája intézményvezetője Nagy Angéla.

Az ünnepség a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar hallgatóinak előadásával zárult az Aulában.

Sajtóiroda - BZs