Öt szekcióban összesen harminc előadó mutatta be tudományos munkájának eredményeit a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának TDK Konferenciáján. A kutatási tevékenységek a társadalom- és egészségtudományt, valamint ezek határterületeit érintették.

Az EK minden évben segíti azokat a tehetséges hallgatókat, akik a kötelező tananyagon túl mélyebben szeretnének foglalkozni a tudományokkal, és érdeklődnek a kutatómunka iránt.

- Kari szinten nagyon fontos cél, hogy a tehetséggondozó programok összeghangoltan, egymást erősítve fejlődjenek, és segítsék a hallgatók tudományos tevékenységét. A konferencia ennek egy állomása, a fiatalok itt a nagyközönség elé tárhatják és megvitathatják az eddigi eredményeiket. A kutatói utánpótlás biztosításához meg kell teremteni a feltételeket azért, hogy a tehetséges fiatalokat be lehessen kapcsolni a kutatói munkába, ebben segít a TDK mellett az egyetem tehetséggondozó programja és a Verzár Frigyes Szakkollégium – emelte ki Rusinné Fedor Anita, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar általános és tudományos dékánhelyettese.

A tudományos diákköri tevékenység a hallgatói kutatói munka segítése mellett kapcsolatot teremt a határon túli egyetemekkel, ezáltal bővülhet az Egészségügyi Kar kutatói hálózata. A tudományos tevékenységbe nem csak az egyetemistákat, de már a középiskolásokat is próbálják bevonni. Jávorné Erdei Renáta, a TDK elnöke szerint a tehetséges hallgatók megtalálása, az utánpótlás kinevelése már itt elkezdődhet.

A legjobb kutatási eredményeket elérő fiatalok konferenciákon vehetnek részt, valamint publikálási lehetőséget is kínál nekik a kar.

Sajtóiroda - BZ