Szenátusi döntések

Új rektorhelyettesi poszt létrehozásáról, egyetemi tulajdonú vállalatok bővítéséről, eladásáról, valamint az oltóanyagyártáshoz kapcsolódóan új szervezet alapításáról is határozott a Debreceni Egyetem döntéshozó testülete november végi és december 10-ei elektronikus szavazásán.

Több vállalat egyetemi tulajdonrészével kapcsolatban döntött a Debreceni Egyetem Szenátusa. A határozatok nyomán 100 % tulajdonrésze lesz az intézménynek az UD Campus Nonprofit Kft-ben, az MSE Klaszter Közhasznú Nonprofit Kft-ben, tovább növeli üzletrészét az egyetem Pharmapolis Debrecen Kft-ben, illetve értékesíti fennálló tulajdonosi részesedését a DENOK Nonprofit Kft-ben.

A Debreceni Egyetem döntéshozó testülete támogatta az Oltóanyaggyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapításáról szóló előterjesztést. Az új szervezeti egység létrehozását az indokolta, hogy a Nemzeti Oltóanyaggyár megvalósításának előkészítéséről szóló 1685/2018. (XII. 17.) számú Kormány határozatban foglalt feladatok végrehajtása befejeződött, így időszerű a külön jogi személyiség megalakítása a további feladatok megvalósításához – olvasható Bács Zoltán kancellár előterjesztésében.

A Szenátus csütörtöki ülésén támogatta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, amely révén a Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központból Gyógyszer- és Élelmiszerfejlesztési Koordinációs Központ lett. Az intézményi egység az egyetemen folyó, a szervezeti egységeken átnyúló klinikai farmakológiai, sejtterápiás, biotechnológiai és funkcionális élelmiszerekhez kapcsolódó kutatásokat, vizsgálatokat, innovációs tevékenységeket szervezi, koordinálja. Emellett a jövőbeli terápiák – elsősorban sejtterápiák –, táplálék-kiegészítők, funkcionális, illetve medical food kategóriába tartozó élelmiszerek hatósági engedélyezéséhez és a gyógyító, egészségmegőrző terápiák körébe történő bevezetéséhez szükséges irányító, szervező feladatokat látja el.

Az SZMSZ-módosítás nyomán ezentúl a Debreceni Egyetem rektorát munkájában az általános rektorhelyettesen kívül két szakterületi, valamint három funkcionális stratégiai területeket képviselő, összesen hat rektorhelyettes segíti. Az oktatási és tudományos, illetve az egészségipari és műszaki mellett létrejött az agrárinnovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettesi pozíció.

A testület módosította a Karok Működési Rendje, a Debreceni Egyetem szabályzata a felvételi eljárásról és a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzat több kari mellékletét.

Az SZMSZ a Szolgáltató és Igazgatási Egységek Működési Rendje Klinikai Központra vonatkozó részének módosítása nyomán új szervezeti egységként létrejött a Laboratóriumi Medicinán belül a Speciális Klinikai Hemosztazeológia Laboratórium, amelynek diagnosztikai profilja a hemosztazeológiai kórképek és vaszkuláris rendellenességek szakterületet foglalja magába.

A Szenátus támogatta a kórházpedagógia (GYGYK) szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról szóló javaslatot, valamit a gazdaságinformatikus (IK), programtervező informatikus (IK) és mérnök informatikus (IK) mesterképzési szakok duális képzési formában történő, magyar és angol nyelvű indításának javaslatát.

Sajtóiroda - TPL