Új angol nyelvű képzés, piacképes tudás, társadalmi felelősségvállalás, gyors karrierlehetőség. A közelgő felvételi időszakban is magas színvonalú alapképzéséket, mesterszakokat és angol nyelvű tanulási lehetőségeket kínál a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara.

A tanulás mellett gyakorlati tudást is szerezhetnek a munka világában a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának leendő hallgatói. Az EK képzései révén a karra jelentkezők már tanulmányaik legelejétől kezdve közel kerülhetnek a szakmához.

- Az első évben az elméleti ismeretanyag, a szakmai szóhasználat megtanulása a fontos. Az oktatók döntő többsége gyakorlati tudással is rendelkezik, éppen ez a képzéseink sikerének titka. Nagyon fontos, hogy a szakembereink tudják, miről beszélnek, átadják a személyes tapasztalataikat a hallgatóknak. Mindez azért lényeges, mert a hallgatóknak tanulmányaikat követően ténylegesen készen kell állniuk a munkába állásra, a gyakorlati idő alatt kell megtanulniuk a szakma fortélyait – hangsúlyozta Móré Marianna, az Egészségügyi Kar dékánja.

A karon csaknem hatvan oktató dolgozik és több 1200 hallgató tanul. Az EK népszerűsége évről évre egyenletes tendenciát mutat. A középiskolások ebben az évben is ápolás és betegellátás, szociális munka, egészségügyi szervező, valamint egészségügyi gondozás és prevenció alapszakok közül választhatnak nappali és levelező tagozaton. Ezeken belül ápoló, mentőtiszt, szülésznő, védőnő szakirányra jelentkezhetnek. A hallgatók később négyféle MSc-képzésben folytathatják tanulmányaikat ápolás, egészségügyi szociális munka, egészségügyi tanár, szociális munka és szociális gazdaság mesterszakon.

A képzésekben kiváló karrierlehetőség rejlik, mivel nagy szükség van a karon pallérozódott szakemberekre.

- Folyamatos a munkaerőpiaci igény, egyre több fiatalra van szükség a különböző egészségügyi és társadalomtudományi területeken. Azok, akik elérik a szükséges pontszámot a felvételin, biztosan bekerülnek a karra, mindenkit fel tudunk venni, hiszen hatalmas a munkaerőpiaci igény a szülésznők és védőnők iránt, valamint a szociális területen is folyamatosan keresik az utánpótlást. Az elmúlt évben jelentősen megemelkedett a szociális munkás képzésre felvételizők száma, az emelt szintű értettségi követelmények ellenére is – tette hozzá a kari vezető.

Móré Marianna elmondta: nagy az érdeklődés a mentőtiszti képzés iránt is, ebben az évben pedig az egyik legnépszerűbb a védőnői szakirány volt.

A kar a kiemelt egészségügyi ösztöndíjak miatt is vonzó lehet, ez az alapszakokra és a mesterképzésekre egyaránt érvényes. Mindemellett a külföldi tanulási lehetőségek is adottak az EK-n. Működnek itt olyan szakkollégiumok, amelyek azoknak a fiataloknak kínálnak lehetőségeket, akik szeretnének elmélyültebben foglalkozni a szakmájuk valamelyik részével, de a tudományos diákkörökben, a tehetséggondozásban való részvételre is egyre több hallgatót ösztönöznek.

A dékán kiemelte: a szociális területen működő nemzetközi programban több külföldi egyetemmel kapcsolatban állnak, így nemzetközi szinten is kipróbálhatják magukat a hallgatók.

Újdonságként jövőre angol nyelvű képzés indul az ápoló szakirányon, első körben húsz hallgatót tudnak fogadni. 2021 szeptemberében pedig a védőnő és ápoló szakirányokon Szolnokon is indít képzést az Egészségügyi Kar.

A duális képzésben az intézménynek jelenleg tíz együttműködő partnere van. Az EK-n speciálisan az önkéntes munkába is hatékonyan bekapcsolódhatnak a fiatalok.

A dékán szerint a képzésekre elsősorban azokat várják, akikben már 18 évesen is megvan a vágy, hogy másokon segítsenek, és embertársaik érdekében képesek legyenek áldozatot hozni. 

Sajtóiroda - BZ