Klasszikus mérnöki tudományok a MK-n

Folyamatosan megújuló, gyakorlatorientált képzési kínálat, bővülő céges kapcsolatok, garantált szakmai előmenetel – ezt kínálja a Debreceni Egyetem Műszaki Kara, ahol az elmúlt öt év alatt ötödével nőtt a hallgatói létszám.

A Műszaki Karon alap-, mester- és osztatlan tanárképzési szakokon sajátíthatják el a hallgatók a klasszikus mérnöki tudományokat.


- Alapképzésben építész-, építő- (magyar és angol nyelven), gépész-, környezet-, mechatronikai- és repülőmérnöki (hivatásos pilóta), valamint műszaki menedzser szakot kínálunk a jelentkezőknek, 2020 szeptemberében pedig elindult a járműmérnök szak is – sorolta a kínálatot Husi Géza. Ez utóbbi létrejöttét a Debrecenben a meglévő – Intertanker, Debreceni Közlekedési Vállalat, Schaeffler – cégek mellett az újonnan idetelepülő ipari nagyvállalatok, köztük a BMW, valamint a Debrecenben jelenlévő márkakereskedések is indokolták, hiszen egyre nagyobb szükség van a jól képzett, járműmérnök végzettségű szakemberekre is. - Ezen a szakon egyébként újdonság, hogy 2021-ben már légijárművek specializációra is lehet jelentkezni – emelte ki a dékán.

A Műszaki Karon emellett 9 szakon kínálnak mesterképzést, amelyek elvégzésével Debrecenben, illetve a Debrecen környéki cégeknél munkát találhatnak mindazok, akik diplomát szereznek.

– Természetesen lehetne bővíteni a kínálatot, lehetne újabb szakokat indítani, de a régióban nem igazán van szükség bányamérnöki, vagy hajózási területen végzett mérnökökre – mondta a hirek. unideb.hu portálnak Husi Géza.

A dékán hangsúlyozta: a Műszaki Kar képzése lefedi a szükséges igényeket, hiszen az itt szerzett diplomával nagyon sok betölthető munkahely elvárásainak lehet eleget tenni. Az elmúlt években a kar vezetése elérte, hogy valamennyi műszaki alapképzési szakról legalább egy, Debrecenben tanulható mesterszakra lehessen jelentkezni. A műszaki menedzser mesterszak pedig valamennyi műszaki képzési területről vesz fel hallgatókat.

A szakmai előmenetelhez azonban szükséges a doktori iskola fejlesztése, mivel a meglévőnél többfajta doktori programra lenne igény. Jelenleg is zajlik az munka, amely előkészíti a doktori képzés kiegészítését egy új, kifejezetten a Műszaki Karra épülő programmal.

- Aki most felvételizik, az már bízhat abban, hogy a mesterszakot követően a kar saját doktori iskolájában folytathatja tanulmányait – emelte ki a dékán.

A Műszaki Kar kínálatának része az osztatlan tanárképzés is, amelyre nem csak azok jelentkezhetnek, akik végzés után középiskolai oktatóként szeretnének elhelyezkedni, emellett másoddiplomát is szerezhetnek a ma már középfokú oktatásban műszaki területen dolgozó pedagógusok is.

A Műszaki Kar nemzetközi ismertségét mutatja, hogy az itt tanuló külföldi hallgatók száma csaknem 800. Az angol nyelvű alapképzésben a legnépszerűbb az országban egyedülálló mechatronikai mérnök, mesterképzésben pedig a műszaki menedzser szak.

- A közeljövőben szeretnénk elindítani angol nyelven a járműmérnöki képzésünket is, ami – úgy gondolom – szintén jelentős érdeklődésre tart majd számot. Emellett a járműmérnök, járműgyártás és gépjármű specializáció mellé szintén helyi kérésre indítjuk ugyancsak szeptembertől a légi jármű specializációt is – sorolta az újdonságokat Husi Géza.

A képzéshez biztosított a karon a megfelelő mennyiségű és minőségű oktatási segédeszköz, informatikai háttér.

- A legfontosabb eszközeink – amelyek például a számítógépes tervezéshez szükségesek – napi, magas szintű állapotban vannak, amelyek az elkövetkező öt évben biztosítják a megfelelő színvonalat. A folyamatosan növekvő hallgatói létszám miatt azonban mennyiségi problémáink azért akadnak, de mindenki a tantárgyai keretében magas színvonalú tervező számítógépeket tud használni – tette hozzá a dékán.

- Az infrastruktúrába az épületellátottság is beletartozik, ezért a várható növekvő létszám és az új szakok indítása miatt hamarosan bővül a kar épületállománya. A Virág utcán készül egy új szárny, ennek tervezési fázisa a napokban zárul, az egyetem pedig beadhatja az építési engedély kérelmét. A beruházás kormányzati támogatással valósul meg, emellett az egyetemi Ipari Parkban a járműképzésnek építünk egy járműipari kutatócentrumot, jól felszerelt laboratóriumokkal, gyakorló- és oktatóhelyekkel – ismertette a december 31-ig tartó tervezési folyamatokat Husi Géza.

A Műszaki Kar – a gyakorlatorientált képzést, valamint a végzés utáni elhelyezkedés esélyének növelése érdekében - folyamatosan bővíti ipari kapcsolatait. Ez csaknem 30 debreceni céget, a nyári gyakorlatok helyszíneit figyelembe véve pedig összességében mintegy 100 vállalatot jelent. Sokakat elijeszthet azonban a műszaki pálya választásától az az elterjedt nézet, miszerint képtelenség 7 félév alatt megszerezni a diplomát, hogy a Műszaki Karra jelentkezők 1/3-a nem végez időben.

- Ennek oka nem az ismeretanyag elsajátíthatatlansága, nem a megtanulhatatlanság, hanem az állhatatosság kérdése. Ugyanis ahhoz, hogy valaki időben megszerezze a diplomáját, folyamatos és kitartó munka szükséges. Ezért korrigálják oktatóink rendszeresen a gyakorlati feladatokat, hiszen ha félév végén folyamatos tanári ellenőrzés, javítás nélkül adja be valaki a munkáját, az mennyiségileg megvan ugyan, de ez nem garancia arra, hogy az a munka jó is lesz. Ha nem jó az alap, bizony össze fog dőlni a ház – oszlatta el a félreértést Husi Géza.

A kar munkáját az egyetem vezetésében műszaki fejlesztésért felelős rektorhelyettes támogatja Ailer Piroska személyében, aki egyben oktatója is a Műszaki Karnak. Együttműködik a kari vezetéssel a magyar és angol Hallgatói Önkormányzat, így a diákok igényeinek megfelelően lehet változtatásokat bevezetni többek között a kollégiumi, vagy akár a menzai szolgáltatásokban.

Természetesen a Műszaki Kar hallgatói előtt is nyitott a lehetőség, hogy részt vegyenek a város és az egyetem nyújtotta kulturális eseményeken, vagy akár sportoljanak a DEAC szakosztályaiban. Emellett színesíti a diákéletet több olyan, csak a Műszaki Karra jellemző program, mint az évente megrendezett hagyományos disznóölés és a töretlen népszerűségnek örvendő Műszaki Sörsátor.

Sajtóiroda – BZs