Egyetemi dolgozókat tüntettek ki

Kiváló Dolgozó és Rektori Elismerő Oklevél elismeréseket vettek át a Debreceni Egyetemi munkatársai szerdán az Aulában. A kitüntetéseket a hagyomány szerint a március 15-i ünnepségen adták volna át a díjazottaknak, idén azonban a járványügyi veszélyhelyzet miatt a megemlékezés elmaradt.

Pintér Ákos általános rektorhelyettes a július 15-ei rendezvényen történelminek nevezte az egyetem munkatársai által az elmúlt hónapokban nyújtott teljesítményt.

- Végigmehetünk egyetemünk történelmén, az egyetem azonban itt van, és önök miatt él – méltatta a kitüntetetteket Pintér Ákos. Az általános rektorhelyettes az intézményi vezetés nevében megköszönte az elismerésben részesülők erőfeszítéseit és felbecsülhetetlennek nevezte munkájukat.

A Debreceni Egyetem vezetése idén az intézmény több mint 100 munkatársát részesítette elismerésben.

Kiváló Dolgozó kitüntetésben részesültek:  

Bagosi Adrienn, az Általános Orvostudományi Kar Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet szakmai szolgáltatója
Balogh Imréné, a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Bőr- és Nemibeteg Gondozójának részlegvezető asszisztense
Bartáné Kustár Katalin, a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalának osztályvezetője
Béres Zsuzsa, a Rektori-Kancellári Kabinet Sajtóiroda sajtóreferense
Bertók Erzsébet, az Általános Orvostudományi Kar Laboratóriumi Medicina Intézet Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék ügyintézője
Bilanics Anita, a Zeneművészeti Kar dékáni hivatalvezetője
Bukovinszki Zsuzsanna, a Kancellária Humán Gazdálkodási Igazgatóság ügyintézője
Cserháti Györgyi, a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Fürdőgyógyászati Osztály részlegvezető főorvosa
Dobó Antal, a Kancellária Informatikai Szolgáltató Központ ügyintézője
Farkasné Gábor Katalin, a Szolnok Campus Üzemeltetési Iroda megbízott irodavezetője
Farkasné Kardos Katalin, a Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika osztályvezető ápolója
Gál Viktória, az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár főkönyvtárosa
Gidró Lóránd, a Kancellária AKIT Gazdálkodási Igazgatóság műszaki szolgáltatója
Horváth Imréné, a Neurológiai Klinika osztályvezető ápolója
Kádár-Gergely Márta, a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola gimnáziumi tanára, munkaközösség-vezetője
Karászi-Kővári Krisztina, a Klinikai Központ Gazdasági Iroda gazdasági irodavezetője
Kelemenné Szántó Ágota, az Általános Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani Intézet laboratóriumi asszisztense
Kiss Anikó, az Általános Orvostudományi Kar Immunológiai Intézet gazdasági ügyintézője
Kiszil Okszána, koordinációs és stratégiai igazgató
Lakatos Sándorné, a Klinikai Központ Fogorvosi Szolgálat fogászati asszisztense
Lisztes-Berecz Helga Anikó, a Hallgatói Adminisztrációs Központ ügyvivő-szakértője
Nagy Mária Ilona, az Oktatási Igazgatóság ügyvivő-szakértője
Nagy Tamás, az Orvosi Képalkotó Klinika Nukleáris Medicina orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikusa
Nagyné Dombi Gizella, a Természettudományi és Technológiai Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék ügyintézője
Őzséné Fábián Anette, a Természettudományi és Technológiai Kar Alkalmazott Kémiai Tanszék vegyésztechnikusa
Prezenszki Attiláné, a Fogorvostudományi Kar fogászati asszisztense
Szabó Ágnes, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika osztályvezető szülésznője
Takács Tünde, a Sebészeti Klinika osztályvezető ápolója
Varga Zsolt, tudományos igazgató
Zágonyiné Szabó Henrietta Alexandra, a Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerfelügyelet és Gyógyszergazdálkodási Tanszék ügyintézője
 

A Kiváló Dolgozó kitüntetését később veszi át:

Ács Szilvia, a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Urológiai és Andrológiai Osztály osztályvezető főnővére
Bódvai Ferenc, az AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet Westsik Kísérleti Telep műszaki szolgáltatója
Csomorné Albert Tímea Katalin, a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola általános iskolai tanára
Harsányiné Papp Zsófia Erika, a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Belgyógyászati Osztály osztályvezető főnővére
Horváthné Zelizi Éva, a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Betegfelvételi osztály vezetője
Lolo Mónika, a Pszichiátriai Klinika ápolója
Molnár Sándorné, a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar oktatásszervezője
Nagy Cristina Luminita, a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Központi Műtő Részleg műtős szakasszisztense
Rácz István, a Belgyógyászati Klinika osztályvezető ápolója
Seres Éva, a Gazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatal ügyintézője
Sorbán Gábor, a Leltárellenőrzési és Selejtezési Osztály ügyintézője
Tóthné Csákó Mónika, a Műszaki Kar ügyvivő-szakértője
Töviskes Antalné, a Gyakorló Óvoda mesterpedagógusa, vezető óvodapedagógusa
Vámosy Viktória, a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Fürdőgyógyászati Osztály osztályvezető helyettese
Viszlóckiné Dr. Kovács Rita, a Nemzeti Oktatást Koordináló Központ ügyvivő-szakértője
 

Rektori Elismerő Oklevelet kaptak:

Bajusz Bernadett, a Hallgatói Önkormányzat titkárságvezetője
Bánki Dóra Zoé, a Fogorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ügyvivője
Bor Balázs, az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár osztályvezetője
Brugós László, a Tüdőgyógyászati Klinika osztályvezető szakorvosa, klinikai főorvosa
Cserháti Csaba, a Természettudományi és Technológiai Kar Szilárdtest Fizikai Tanszék egyetemi docense
Csiszár Imre, az Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság igazgatója
Csiszár-Szabó Eszter, végzett digitális bölcsész szakos hallgató
Csősz Tímea, a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola gimnáziumi vezetőtanára
Dajnoki Krisztina, a Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet intézetigazgató egyetemi docense
Dankovics Viktorné Dr. Szűcs Olga, a Bölcsészettudományi Kar Szlavisztikai Intézet egyetemi docense
Dezső Balázs, a Fogorvostudományi Kar egyetemi tanára
Domján Andrea, a Belgyógyászati Klinika Reumatológia klinikai vezető ápolója, egészségügyi menedzsere
Győry Ferenc Béla, az Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Intézet adjunktusa
Hamza-Vecsei Tímea, az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár főkönyvtárosa, megbízott hivatalvezetője
Herbály Mihályné, az Általános Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani Intézet laboratóriumi asszisztense
Imre Ágnes, a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tanítója
Jakab Attila, az Általános Orvostudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet egyetemi docense
Jeszenszky Péter, az Informatikai Kar Információ Technológia Tanszék adjunktusa
Juhász László, a Természettudományi és Technológiai Kar Szerves Kémiai Tanszék egyetemi docense
Kalász Zsolt Zoltán, a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat korábbi elnöke
Katona Tamás, a Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat korábbi ügyvivője
Kiss Anikó Éva, a Kancellária Közgazdasági Igazgatóság ügyintézője
Kiss Gábor, az Egészségügyi Kar Gazdálkodási Részleg ügyvivő-szakértője
Kovács Csilla, a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály osztályvezető főorvosa
Kovács Zoltán, a Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet egyetemi docense
Kuritárné Dr. Szabó Ildikó, a Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet egyetemi docense
Mankovits Tamás, a Műszaki Kar tanszékvezető egyetemi docense
Mező Katalin, a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar adjunktusa
Mikó László, a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház fekvőbeteg szakellátásért felelős orvosigazgatója
Nádasdi Krisztián Norbert, az Igazságügyi Orvostan gazdasági ügyintézője
Nagy László, az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat alelnöke
Nagy Péter, a Természettudományi és Technológiai Kar Hallgatói Önkormányzat alelnöke
Pilishegyi Péter, a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjának igazgatója
Siposné Dr. Fehér Pálma Eszter, a Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai Tanszék adjunktusa
Szabóné Tömöri Enikő, a Klinikai Központ Elnöki Hivatal ügyintézője
Szilágyi Zsuzsanna, az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat alelnöke
Szőllősi László, a Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet egyetemi docense
Takács Péter Levente, a Rektori-Kancellári Kabinet Sajtóiroda tartalommenedzsere
Tornai István, a Fogorvostudományi Kar egyetemi docense
Tóth Ágoston, a Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézet egyetemi adjunktusa
Tóthné Kovács Enikő, a Műszaki Kar ügyvivő-szakértője
 

A Rektori Elismerő Oklevelét később veszi át:

Ádámné Dr. Antalffy Judit, a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Belgyógyászati Osztály belgyógyász szakorvosa
Aranyosi János, a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály részlegvezető főorvosa
Balázs István, az Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi tanára
Bereczki Nóra, a Népegészségügyi Kar Dékáni Hivatal gazdasági ügyintézője
Bozzay Réka Kornélia, a Bölcsészettudományi Kar Néderlandisztika Tanszék egyetemi adjunktusa
Csécsy Andrea, az Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi docense
Emri Gabriella, az Általános Orvostudományi Kar Bőrgyógyászati Tanszék egyetemi docense
Emri Miklós, az Általános Orvostudományi Kar Orvosi Képalkotó Intézet Nukleáris Medicina Nem Önálló Tanszék tudományos főmunkatárs
Hadas Dorina, a Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat alelnöke
Káplár Miklós, az Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet egyetemi docense
Károlyi Géza, a Gazdaságtudományi Kar Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok Intézet egyetemi docense
Kárpáti Tamás Nándor, az Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat korábbi elnöke
Kincses Sándorné, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Agrokémiai és Talajtani Intézet adjunktusa
Komáromi Klára, a Kancellária Humánpolitikai Igazgatóság osztályvezetője
Kovács Zoltán, a Beszerzési Igazgatóság osztályvezetője
Maros Tamás Miklós, a Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika klinikai szakorvosa
McIntosh Richard William, a Természettudományi és Technológiai Kar Ásvány és Földtani Tanszék egyetemi adjunktusa
Miklós Henrietta, az Egészségügyi Kar Hallgatói Önkormányzat korábbi alelnöke
Molnárné Dr. Kovács Judit, a Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet egyetemi docense
Nagy Józsefné, az Egészségügyi Kar Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék ügyvivő-szakértője
Nagy-Szűcs Viktória, az Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság kollégiumi ügyintézője
Németh Zoltán, a Természettudományi és Technológiai Kar Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék egyetemi adjunktusa
Pálfi Éva Csilla, az Általános Orvostudományi Kar Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet ügyintézője
Sohajda Zoltán István, a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Szemészeti Osztály osztályvezető főorvosa
Szabó Edit, a Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet egyetemi docense
Szilágyi András, az Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat alelnöke
Tüdősné Budai Júlia, az AKIT Karcagi Kutatóintézet Központi Laboratórium tudományos segédmunkatársa
Várterész Magdolna, az Informatikai Kar Számítógéptudományi Tanszék egyetemi docense
Vaskó Attila, az Általános Orvostudományi Kar Tüdőgyógyászati Tanszék tanársegédje

Sajtóiroda - ÉE