A Pszichológia Napja 2018

Hogyan lehet eredményesebb a tanulás, azon belül az idegen nyelvek elsajátítása a tizenévesek számára? Ezzel a kérdéskörrel foglalkozott a DAB Székházban február 26-án rendezett Pszichológia, Pedagógia, Technológia Konferencia.

Az eseményre csaknem 100 pedagógus, pszichológus és egyetemi hallgató érkezett, akik az elhangzó előadások segítségével ismerkedhettek az MTA-DE Idegen Nyelvi Oktatás Kutatócsoport és a Magyar Pszichológiai Társaság legfrissebb eredményeivel.

- Ha kreatívvá tesszük az iskolát és az életünket, akkor talán nem örömtelenül, magolva tanulnak gyerekeink és nem válnak robotokká – idézte megnyitójában Lannert Judit oktatáskutató örök érvényű megállapítását Polonyi Tünde. A rendezvény fő szervezője, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Általános Pszichológiai Tanszékének docense kiemelte: olyan készségeket kell fejleszteni a sikeres tanuláshoz, mint az empátia, a kommunikáció és a kreativitás, ez utóbbi pedig elképzelhetetlen játék, játékosság nélkül.

A kutatócsoport egy évvel ezelőtt szakmai tanácskozáson ismertette az elképzeléseket, összefoglalva azokat a „Digitális tanulás és tanítás” című munkaanyagban, a mostani találkozón pedig már részeredményeket is közzétehettek az előadások során az angol és holland nyelv oktatásáról, az online tananyagfejlesztésről, a digitális nemzedéket megszólító eszközrendszer létrehozásáról, és a hátrányos helyzetű diákok tanulmányi munkájának támogatásának lehetőségeiről.


A rendezvény szorosan kapcsolódik „A Pszichológia Napja” célkitűzéseihez, amelyet a Magyar Pszichológiai Társaság hagyományteremtő szándékkal indított el 2009-ben, hogy minél szélesebb körben megismertesse a mindennapi életünket érintő pszichológiai ismeretek tudományos eredményeit, alkalmazott területeit és gyakorlati vonatkozásait.

Sajtóiroda - BZs