Generációk ünnepe

Gyerekek és közösségek jövőjét építhetik a legnagyobb hozzáértéssel mostantól azok a friss diplomás szakemberek, akik a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán szereztek végzettséget. Az újonnan avatott gyógy- és óvodapedagógusok, csecsemő- és kisgyermeknevelők, valamint szociálpedagógusok a pályán több évtizedet eltöltött egykori hallgatókkal közösen vehették át okleveleiket a kar hétfői ünnepségén.

Ebben a tanévben több mint háromszáz hallgató tett sikeres záróvizsgát a DE Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán, néhányan közülük a lehető legnehezebb, háborús körülmények ellenére is sikeresen vették az akadályokat. 

- Nem szokványos körülmények között tanulnak karunk hallgatói Beregszászban. A Beregszászi II. Rákóczi Főiskolával együttműködve 2017-ben indítottuk kihelyezett képzés keretében a szociálpedagógia szakot. A hallgatók kitartását, tudásvágyát dicséri, hogy a háború ellenére folytatták tanulmányaikat és közülük tíz fő ma veszi át a diplomáját. Az alsóbb évfolyamosok is tanulnak, jelenleg online oktatásban vesznek részt – hangsúlyozta ünnepi beszédében Gortka-Rákó Erzsébet dékán. 

A kar hétfői diplomaosztóján összesen 265, alap- és mesterszakon, valamint szakirányú továbbképzésen végzett hallgató vette át diplomáját a Debreceni Egyetem Díszudvarán.  Az ünnepségen a kari és hallgatói kitüntetések mellett a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben 65 és 60 éve, valamint a jelenlegi kar jogelőd intézményében 50 éve diplomát kapott óvodapedagógusokat is köszöntötték. 

- Az óvodapedagógusi munka felelőssége rendkívüli, az ezzel járó kihívások és nehézségek embert próbálók. A közösségeink jövőjének, a felnövekvő generációk sikerének egyik záloga volt és marad az óvoda. Az itt végzett áldozatos munkáért pedig itt és mindenütt hálás köszönettel tartozunk. Az elmúlt években törekedtünk arra, hogy a Debreceni Egyetem pedagógiai karaként a pedagógusképzésben megszerzett meghatározó, regionális vezető szerepet megőrizzük és megerősítsük. Ennek a munkának az alapjait, a megvalósítását az itt jelenlevő óvodapedagógusok rakták le többek között azzal, hogy munkásságukkal öregbítették a kar hírnevét – emelte ki a kari vezető. 

Életpályájuk elismeréseként a hajdúböszörményi kar 14 egykori hallgatója vette át jubileumi vas, gyémánt és arany díszoklevelét.

 

Sajtóközpont - TB