Borbély György (1943-2024)

Életének 81. évében 2024. április 23-án elhunyt Borbély György nyugalmazott egyetemi tanár, az egykori Kossuth Lajos Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának volt dékánja.

Borbély György 1943. július 21-én született Debrecenben. Tanulmányait a debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban kezdte, majd a Kossuth Lajos Tudományegyetemen folytatta, ahol 1961 és 1966 között biológia-kémia szakos középiskolai tanári képesítést szerzett. 1974-ben növényélettan és növényi biokémia területen egyetemi doktori fokozatot, 1983-ban a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kandidátusi fokozatát szerezte meg biológiai tudományokból, a fotoszintetizáló szervezetek (cianobaktériumok) stresszreakcióinak kutatásával kapcsolatosan. 1997-ben a biológiai tudományok doktorává avatták, ugyanebben az évben habilitált a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán.

Első munkahelye a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Növénytani és Növényélettani Tanszéke volt, ahol 1966 és 1973 között tanársegédként dolgozott. 1973 és 1995 között az MTA Szegedi Biológiai Központjának Növényélettani Intézetében dolgozott csoportvezetőként majd igazgatóhelyettesként. 1993 és 2008 között a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának Növénytani Tanszékének vezetője volt, 1998-2004 között dékán a Kossuth Lajos Tudományegyetem, majd Debreceni Egyetem Természettudományi Karán.

Számos külföldi szakmai úton vett részt, többek között az Egyesült Államokban, Franciaországban és Nagy-Britanniában. Tudományos tevékenységének kiemelkedő eredményei között szerepel a cianobakteriális Shine - Dalgarno szekvencia felfedezése, a cianobakteriális hősokk-válasz természetének leírása, a cianobakteriális DNS-függő-RNS-polimerázok cianobaktériumokra jellemző különleges alegységének, a γ-alegységnek a felfedezése, valamint a cianobaktériumok és a kloroplasztiszok egyik közös jellemzőjének, a szénhidrát anyagcseréjük úgynevezett redox kontroll alatt állásának a leírása. Kollégáival és tanítványaival új eredménnyekkel járult hozzá a cianobakteriális metabolitok növényi anyagcserére gyakorolt hatásainak megismeréséhez. Borbély György életműve jelentős hozzájárulást adott a biológiai tudományokhoz, különösen a fotoszintetizáló szervezetek stresszreakcióinak kutatásához.

Szakmai elismerései között szerepel a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának legnépszerűbb oktatója cím, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Emlékérem, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2003), a Farkas Gábor díj (2011), a Debreceni Egyetem Természettudományi Kar 50 éves Jubileumi Emlékérme (2008) és a Kossuth Lajos Emlékérem (2011).

Borbély György professzort iskolateremtő tevékenysége, elkötelezett oktatói és kutatói aktivitása, az egyetemért folytatott aktív közösségi tevékenysége és emberi kvalitásai felejthetetlenné tették. A vezetésére bízott közösségeket nagy empátiával, hozzáértéssel irányította, tanácsaival, szeretetével mindannyiunk életét segítette. 

Kimagasló, kitartó, áldozatos egyetemi szerepvállalásával jelentős mértékben hozzájárult a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar, valamint a Növénytani Tanszék fejlődéséhez, példaként szolgálva a jelen és a jövő generációi számára. A magas szintű oktató- és kutatómunka iránti elhivatottsága, empátiája méltán tette őt ismertté és elismertté a hallgatók és az oktatók körében egyaránt.

Borbély György professzort a Debreceni Egyetem, a Természettudományi és Technológiai Kar, valamint a Növénytani Tanszék saját halottjának tekinti.

 

 

Dokumentumok