ÁOK: tradíció és innováció

Tudomány a gólyatáborban, gyakorlatok a Kenézy Egyetemi Kórházban – az oktató- és a kutatómunkára is kiterjedő fejlesztésekkel szeretné a hazai orvosképzés csúcsán tartani az Általános Orvostudományi Kart Mátyus László dékán, aki újabb négy éven át irányítja az ÁOK-t.

A Debreceni Egyetem világszínvonalú képzést nyújtó, csaknem százéves hagyományokkal bíró karának vezetését 2013-ban nyerte el először Mátyus László, július 1-jétől pedig folytatja megkezdett munkáját az Általános Orvostudományi Kar újraválasztott dékánjaként.

- A következő periódus legfontosabb feladata, annak a korábbi célnak a folytatása, hogy a kar megtartsa előkelő pozícióját a Debreceni Egyetem karai között és hazánk legjobb Általános Orvostudományi Kara legyen – emelte ki a dékán, aki az ÁOK vezetésén túl, oktatói és tudományos tevékenysége mellett több mint másfél évtizede vesz részt a Debreceni Egyetem különböző egységeinek irányításában.

Mátyus László az unideb.hu-nak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a kar kiemelkedő személyi állománnyal, kitűnő infrastrukturális adottságokkal, stabil működési alapokkal és kiérlelt tradíciókkal rendelkező orvostudományi kar, ugyanakkor kulcsfontosságú a jövő kihívásaira való felkészülés és a folyamatos megújulás.

A szakpolitikai stratégiával összhangban, a gyógyítás-oktatás-kutatás hármas egységét megtestesítő graduális és posztgraduális orvosképzésben a következő időszak jelentős feladatai lesznek az oktatási infrastruktúra, a klinikai háttér, valamint a kapcsolódó kiszolgáló szervezetek fejlesztése és bővítése.

- Biztosítani kell az egyetemi klinikák mellett – az integrációnak köszönhetően – a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház és más gyakorló helyek aktívabb bekapcsolását a klinikai gyakorlati képzésbe. Ez nagy előrelépést és páratlan lehetőséget jelent egy jól működő klinikai gyakorlati képzés kialakítására – mondta a kari vezető. Hozzátette: a klinikai tárgyak oktatásában továbbra is kiemelt szerepe lesz a Klinikai Központnak, mellyel az utóbbi három évben példaértékű együttműködést sikerült kialakítani.

Az ÁOK világszínvonalú képzési szerkezete a dékán meglátása szerint nem igényel jelentős változtatást, néhány elemét azonban a hazai orvosképzés gyakorlatához kell igazítani. Úgy véli, hogy az alapozó tárgyak oktatását már évek óta megnehezíti a felsőoktatásba belépő hallgatók felkészültségének csökkenése.

- Meg kell teremteni a hallgatók felkészültségének, az oktatás színvonalának és a számonkérésnek a harmóniáját. Ennek egyik első lépésként a hallgatók a Gólyatáborban jól képzett oktatók segítségével átismételhetnék a biológia, a kémia és a fizika legfontosabb alapfogalmait – fogalmazott a dékán, akinek számos további terve van a képzés még sikeresebbé tételére.

Az új évezred elvárásaihoz igazodó e-tananyagok, elektronikus vizsgák, a hallgatók és az oktatók számára is megfelelő vizsgaritmus kialakítása, a városi közlekedéshez is igazodó korszerűbb órarendek, egyre több „skill” laboratórium – mindezek tovább emelhetik a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának képzési színvonalát.

Az új dékáni ciklus egyik sarkalatos feladata lesz az oktatómunka feltételeinek javítása. A megoldást egyebek mellett oktatási menedzserek alkalmazásában látja Mátyus László: néhány intézetben már több éve jól bevált gyakorlat, hogy az adminisztratív feladatokat professzionális segítők végzik, így az oktatók a valós oktatási feladatokra koncentrálhatnak. A cél az, hogy a jövőben a nagyobb oktatási szervezeti egységeknél is ilyen szakemberek segítsenek.

A dékán úgy véli, hogy színvonalas oktatói tevékenység elképzelhetetlen magas színvonalú kutatómunka nélkül.

- A karnak döntő szerepe volt abban, hogy az intézmény korábban elnyerte a kiemelt kutatóegyetemi címet, így a jövőben is fókuszban marad a hasznosítható kutatási eredmények létrehozásának támogatása. Jelentős figyelem irányul majd arra is, hogy a betegellátó tevékenység könnyebben összeegyeztethető legyen a kutatómunkával – jelentette ki a kari vezető.

Mátyus László kiemelte: dékánként az orvosképzés mellett központi céljának tekinti, hogy az egészségipar számára kutatási hátteret és kutatási utánpótlást biztosítson, hiszen az egyetem ipari kooperációinak jelentős része szorosan kapcsolódik a szervezeti egységhez. Elképzelései szerint a karnak meghatározó szerepe lesz a Debreceni Egyetem sport- és sportegészségtudományi fejlesztéseinek megvalósításában.

Az ÁOK nagy hagyományokkal rendelkezik a Tudományos Diákköri nevelésben, így ez a terület a jövőben is kiemelt figyelmet kap. Cél, hogy a külföldi hallgatók is egyre nagyobb számban vegyenek részt a TDK munkában.

Sajtóiroda - MM