Tanulj orvosnak Debrecenben!

Kiváló oktatókkal, kitűnő infrastruktúrával, egyedülálló környezetben várja a jelentkezőket a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara. A kar kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra, a tudományos munka támogatására és a gyakorlatközpontú képzésre.

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara az integrált Klinikai Központ létrejöttével, a Nagyerdei és a Kenézy Gyula Campuson olyan gyakorlási lehetőséget biztosít az orvostanhallgatóknak, amely páratlan Magyarországon. A betegágy melletti gyakorlást a pandémia alatt is biztosították, és a hallgatók - az országban a legnagyobb létszámban - önkéntes segítőként az első pillanattól részt vettek a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos munkában. A gyakorlatorientált képzésben kiemelkedő szerepük van a skill-laboroknak.  

-    Az orvostanhallgatók valósághű körülmények között, a legkorszerűbb eszközökkel gyakorolhatják a diagnosztikus, terápiás és életmentő beavatkozásokat. A gyakorlati oktatást a Sebészeti Műtéttani Tanszéken, illetve az Interaktív Orvosi Gyakorlati Központban kialakított laborokban végzik. Tavaly zárult egy 13 milliárd forintos országos skill-laborhálózat fejlesztés, amelyben meghatározó szerepe volt a Debreceni Egyetemnek – mondta a hirek.unideb.hu-nak Mátyus László, a DE ÁOK dékánja. 

Az Általános Orvostudományi Kar évről évre jól teljesít a különböző hazai és nemzetközi rangsorokban. Legutóbb a HVG hazai egyetemek 121 karát összesítő listáján az ÁOK az ország negyedik és egyben a Debreceni Egyetem legjobb kara lett. Az oktatói kiválóságban a hatodik helyen áll az országos összesített kari rangsorban. 

-    A hallgatók kiváló oktatók kezében vannak, akik a kutatásban is bizonyítanak. A színvonalas oktatói tevékenység ugyanis elképzelhetetlen magas színvonalú kutatómunka nélkül. Az oktatói kiválóságban elért kiemelkedő eredmény annak köszönhető, hogy az ÁOK tudományos fokozattal rendelkező oktatóinak aránya meghaladja a 86 százalékot. Ez a négy hazai orvosképző egyetemet tekintve a legjobb eredménynek számít – emelte ki a professzor. 

A kar életében kiemelkedően fontos a tehetséggondozás. A hallgatók már az első évektől aktív kutatómunkát végezhetnek, bekapcsolódhatnak az ország egyik legjobban szervezett tudományos diákköri (TDK) tevékenységébe, illetve részt vehetnek a Sántha Kálmán Szakkollégium munkájában. A karon régi hagyomány, hogy a tudományos diákköri munkát – ha a bírálók úgy ítélik meg – jeles eredményű diplomadolgozatként elfogadja a kar.A kar a képzéshez és a tudományos munkához igyekszik a legideálisabb körülményeket biztosítani. Nemrég fejeződött be például hét klinikai tanterem felújítása. 

-    A kar több mint egy milliárd forintos saját forrásból fejlesztette az infrastruktúrát. A hét felújított klinikai tantermet a legmodernebb audiovizuális és légtechnikával láttuk el – ismertette a dékán. 

Emellett a Debreceni Egyetem 2021-ben átadott, többfunkciós tanulóközpontjában, a Learning Centerben is előadó-, vizsga- és szemináriumi termek, illetve a legújabb trendekhez igazodó közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére.  
A kari vezető hozzátette: az ÁOK színvonalas képzési szerkezete nem igényel jelentős változtatást, de folyamatosan dolgoznak a tanagyag modernizálásán, szeptemberre megújítják például az első és másodévesek tantárgyait. Az átszervezéssel megszűnnek a fölösleges párhuzamosságok és a hallgatói vizsgaterhelés is egyenletesebb lehet. 

A 2023-as felvételi követelményekben még nincs változás. A Debreceni Egyetem általános orvos képzésére jelentkezőknek biológiából és fizikából vagy kémiából kell emelt szintű érettségit tenniük. Az általános orvos szak mellett a kar orvosi diagnosztikai analitikus alapszakot, egészségpszichológia, molekuláris biológia, illetve klinikai laboratóriumi kutató mesterszakot indít a 2023/24-es tanévben.  

Sajtóközpont - CzA