MTA-DE-CSaládok és TanárOK Kooperációja

Bemutatkozó konferencia keretében tartotta nyitórendezvényét pénteken a Magyar Tudományos Akadémia-Debreceni Egyetem-Családok és Tanárok Kooperációja Kutatócsoport közösen a programban résztvevő partnerintézmények képviselőivel.

A kutatócsoport célja a pedagógusok szülői elköteleződést erősítő tevékenységének szakmai fejlesztése, amelynek érdekében olyan eljárásokat alakítanak ki, amelyek a képzésbe és továbbképzésbe beépítve fejleszthetik a pedagógus-szülő kapcsolattartást, ennek eredményeként pedig erősíthetik a szülők gyermeknevelési kompetenciáit. 

- A tanárképzésnek három pillére van: a szakok, amelyeken a hallgatókat leendő szakmájukra képezzük, a gyakorló és partneriskolák, ahol a tanári mesterséget sajátíthatják el vezető és mentortanáraik irányítása alatt, valamint a neveléstudomány és pszichológia, ami biztosítja az elméleti és gyakorlati alapokat– sorolta a tanácskozás résztvevőihez küldött üzenetében Foriesek Péter

A Debreceni Egyetem (DE) Tanárképzési Központjának vezetője levelében kiemelte: a neveléstudományi kutatások eredményeinek továbbadása a tanárszakos hallgatók számára a Debreceni Egyetem alapításától fontos hagyomány, melyre építve végezheti munkáját a kutatócsoport.

A nyitórendezvény – amelynek nem véletlenül az iskolateremtő pedagógus nevét viselő Karácsony Sándor terem adott otthont – volt az első alkalom, hogy az MTA-DE kutatói, a kiválasztott kutatópedagógusok és a kutatásba bevont iskolák vezetői találkoztak és ismertették elképzeléseiket. 

A munka már 2021 szeptemberében megkezdődött, amelynek első eredményeként máris három Q1-Q2-es cikkük jelent meg nemzetközi folyóiratokban. A folytatásban az a szakasz következik, amikor a fejlesztésbe bevont partneriskolák is bekapcsolódnak a kutatásba.

- A kiválasztott intézmények igen komplex társadalmi kihívásokkal néznek szembe – ismertette előadásában Pusztai Gabriella, a DE Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet igazgatója. A kutatás vezetője kiemelte: az intézményvezetők bemutatkozásaiból kiderült, hogy éppen ezek miatt a kihívások miatt alapvető számukra a fejlesztésre és az innovációra való nyitottság. 

A kutatás feltáró szakaszában több megyében, eltérő iskolatípusokban végeznek terepmunkát olyan jó gyakorlatok feltárására, amelyek erősíthetik a szülő-pedagógus kapcsolattartást.

A partnerintézményekkel közösen a szülők nevelési kompetenciáját segítő, innovatív eljárások kifejlesztését vállalták, melyeknek a hatásvizsgálat eredményei alapján véglegesített változata más iskolákban is alkalmazható lesz. A fejlesztésben sikeresen résztvevő intézmények megkapják a lehetőséget, hogy az MTA-DE-CSATOKK partneriskola védjegyet a honlapjukon feltüntessék.  

Az MTA-DE-CSaládok és TanárOK Kooperációja partnerintézményei:

Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola És Gimnázium

Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola

Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Technikum

Mátészalkai Szakképzési Centrum Kállay Rudolf Szakképző Iskola

Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnáziumprogramhoz csatlakozó intézmények:

A kutatásról bővebb információ ide kattintva olvasható.

Sajtóiroda – BZs