Könyvek a jövő projektmenedzsereinek

Szakkönyveket adományozott a Debreceni Egyetem Műszaki Karán műszaki projektmenedzsment szakember szakirányú továbbképzésben tanulóknak a Projekt Management Institute szervezet Magyarországi Tagozata. A most induló képzést a munkaerőpiacon, a műszaki és IT területeken felmerülő egyre növekvő igények kielégítésére hozta létre az egyetem.

Elkezdődött a műszaki projektmenedzsment szakmérnök és műszaki projektmenedzsment szakember szakirányú továbbképzés a Debreceni Egyetem Műszaki Karán (DE MK), amit az intézmény a világ legnagyobb, projektmenedzsereket tömörítő, szakmai nonprofit szervezetének, a Projekt Management Institute-nak (PMI) a Magyar Tagozatával közösen folytat.

A két félévig tartó továbbképzés elsődleges célja a nemzetközi szabályoknak megfelelő projektmenedzsment elméletének és gyakorlatának megismertetése a résztvevőkkel. A szakon végzettek képesek lesznek a projektmenedzsment legmodernebb módszereinek, eszközeinek gyakorlati alkalmazására.

A DE MK Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék vezetője, T Kiss Judit elmondta: azok csatlakozhattak a képzéshez, akik rendelkeznek már BSc-oklevéllel, azaz ha valamilyen alapképzést teljesítettek. A résztvevők egyebek mellett a projektfinanszírozásról, a projekt idő- és költségmenedzsmentről, a műszaki projektmenedzsment esetén használható szoftverekről, valamint a projektkommunikációról és a tárgyalástechnikáról tanulnak.

– A hallgatók a műszaki területen szerzett munkatapasztalatra alapozva a képzés elvégzésével képesek lesznek a változó makrokörnyezeti kihívásoknak megfelelve komplex műszaki projektek önálló kialakítására, vezetésére és menedzselésére – fejtette ki T. Kiss Judit.


Hozzátette: a képzést kialakító partnerek kiemelt feladatuknak tartják a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakmai tartalmak fejlesztését, amit az amerikai hátterű, nonprofit PMI Magyarországi Tagozata óraadó oktatók delegálásával, valamint a tananyagfejlesztésben való részvétellel segít.

– Törekszünk arra, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik nemcsak a saját szakterületükön rendelkeznek megfelelő tudással, szakismerettel, hanem tisztában vannak a projektmenedzsment elméleti és módszertani elemei mellett, annak legjobb technikáival és gyakorlatával – fogalmazott a tanszékvezető.

A PMI Magyarországi Tagozatának elnöke szerint elkötelezettek a hazai projektmenedzsment közösség támogatásában, a projektmenedzsment oktatás minél szélesebb körben történő elterjesztésében.

– A PMI széleskörű nemzetközi tapasztalatokra épülő korszerű ismeretanyagot gyűjt, rendez és ápol, melynek megismerése és alkalmazása hozzásegítheti a hallgatókat ahhoz, hogy a mindennapi munkájukban sikeresebbek lehessenek – összegzett Dudás Dezső.

Megjegyezte: a PMI most saját, magyar nyelvű kiadványát, a Projektmenedzsment-útmutató című, hasznos háttérinformációkat tartalmazó kötetet adta át az érintett hallgatóknak.

– Az ilyen szakemberek komoly értéket tudnak előállítani. Világszerte egyre több projektmenedzserre van szükség, ezért az a célunk, hogy a szakmát minél többen megismerjék – jelentette ki Dudás Dezső.  

 
Sajtóközpont - OCs