Kazah-magyar tudományos konferencia a DE-n

A nemzetközi tudományos kapcsolatokat erősítette az az interdiszciplináris szakmai tanácskozás, amelyet Kazah-magyar kulturális narratívák, társadalmi és gazdasági diverzitás címmel pénteken rendezett a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszéke és a Doktoranduszok Országos Szövetsége nagyköveti rendszere.

Az előadók egyrészt nagy hazai oktatási centrumokból (Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem) érkeztek, emellett jelentős kazahsztáni egyetemek (Eurasian National University, Kazakh National University, Astana IT university, Amanzholov University, Nazarbayev University, Utemisov west Kazakhstan University) képviseltették magukat, erősítve a szervezőknek azt a szándékát, hogy az érdeklődők számára rálátást kínáljanak a minden tekintetben hatalmas potenciállal rendelkező közép-ázsiai ország tudományos életére.

- Egyetemünk nemzetközi kapcsolatrendszerében a nyugati országokkal való együttműködések mellett egyre növekvő súllyal szerepelnek az ázsiai partnerségek, ezen belül is látványosan fejlődnek a közép-ázsiai térség országaival kialakított kapcsolatok – fogalmazott megnyitójában Bartha Elek.

A Debreceni Egyetem (DE) oktatási rektorhelyettese beszédében hangsúlyozta: Kazahszán egyetemeivel és tudományos intézményeivel az utóbbi években mintegy tucatnyi kétoldalú együttműködési megállapodást kötöttünk, emellett jelenleg 141 kazah hallgató tanul intézményünkben.

- A mostani konferencia - amellett hogy jól illeszkedik ebbe a stratégiába - azért is tekinthető jelentős lépésnek, mivel a két ország fiatal kutatói generációjának kezdeményezésére, a Néprajzi Tanszék kazah doktoranduszainak szervezésében, több tudományág ifjú tudósainak részvételével jött létre – emelte ki Bartha Elek. 

A konferencia ötletgazdája Nazira Abdinassir, a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) kazah nagykövete, a DE Történelem és Néprajz Doktori Iskolájának másodéves PhD hallgatója.

- A DOSZ a 2021/2022-es akadémiai évben pilot jelleggel indította útjára azt a nagyköveti rendszert, amelyben a Magyarországon doktori tanulmányokat folytató nemzetközi doktoranduszok saját közösségeik szervezéséhez, a szakmai-tudományos kapcsolatok elősegítéséhez kapnak segítséget. 2022/2023-ban 37 országot képvisel a rendszerben egy-egy doktorandusz nagykövet, akik - többek között - tájékoztatókat, kerekasztal-beszélgetéseket, tudományos konferenciákat szerveznek, építve ezzel a hazájuk és Magyarország közötti kapcsolatokat – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Molnár Dániel, a DOSZ elnöke.

A Kazah-magyar kulturális narratívák, társadalmi és gazdasági diverzitás című, hibrid - online és jelenléti - formában megrendezett angol nyelvű szakmai találkozón egyetemi oktatók, doktoranduszok, alap- és mesterszakos hallgatók tartottak előadásokat három tematikus szekcióban.

- A konferencia lehetőséget teremtett olyan tudományos előadások bemutatására, amelyek a két országot történelmi, kulturális vagy gazdasági szempontokból vizsgálták, illetve ahol magyar kutatók a kazah vagy kazah kutatók a magyar vonatkozásokat elemezték – tájékoztatott Biczó Gábor professzor.

A DE Történelem és Néprajz Doktori Iskola nemzetközi képzési referense kiemelte: a tanácskozás egyben platformot is teremtett arra, hogy a kazah-magyar kulturális és diplomáciai kapcsolatok alakításának szereplői találkozzanak, ezzel is elősegítve a további együttműködéseket egyéni, intézményi és nemzeti szinten is.

A rendezvény előadásai három szekcióban hangzottak el: a történeti, etnográfiai-kulturális antropológiai blokk prezentációit követően a politikatudományi és szocio-ökonómiai témákra került sor, majd a zárószekcióban különböző lingvisztikai irányzatok és az irodalomtudomány képviselői szólaltak meg, elsősorban a társadalomtudományok és a humán szakterületek képviseletében.

A konferencián elhangzott előadások tanulmányok formájában várhatóan a Néprajzi Tanszék könyvsorozatának részeként jelennek meg a közeljövőben.

Sajtóközpont – BZs